Przejdź do treści

Od systemu do projektu sieci: Optymalizacja projektu sieci pojazdu w ramach cyfrowego wątku

Webinar na żądanie | 36 min.

Podczas tego webinaru na żądanie pokażemy, jak wykorzystać narzędzia projektowe, aby bezproblemowo stworzyć zwalidowany, bezpieczny i zoptymalizowany pod kątem zasobów projekt sieci pojazdu.

Wykorzystaj narzędzie do projektowania, aby bezproblemowo stworzyć zwalidowany, bezpieczny i zoptymalizowany pod kątem zasobów projekt sieci.
Wykorzystaj narzędzie do projektowania, aby bezproblemowo stworzyć zwalidowany, bezpieczny i zoptymalizowany pod kątem zasobów projekt sieci.

Dlaczego warto skorzystać z narzędzia do projektowania sieci?

Architektura elektryki i elektroniki obejmuje rozproszone funkcje zdefiniowane w ramach topologii pojazdu. Po określeniu funkcji systemu kolejny etap to ich dystrybucja w ramach pojazdu. Aby spełniły one swoje założone cele, niezbędna jest odpowiednia komunikacja między tymi funkcjami. By to osiągnąć, wykorzystuje się całą gamę różnych sieci w ramach jednego pojazdu. Typowe protokoły komunikacji wykorzystywane w tych sieciach to CAN, LIN, FlexRay oraz Ethernet. Każdy z nich oferuje unikalne możliwości i charakteryzuje się określonym poziomem złożoności konfiguracji. Harmonizacja projektu funkcjonalnego systemu w ramach różnych dziedzin technicznych nie jest prostym zadaniem. Różne funkcje są często rozdzielone między poszczególne sieci i muszą się komunikować niezależnie od ich granic.

Projektowanie tych sieci jest niezwykle skomplikowane, a błędy mogą doprowadzić do nieoptymalnego wykorzystania zasobów i kosztownego procesu produkcji pojazdu. W najgorszym przypadku nieprawidłowy projekt sieci może stać się źródłem trudnych do wykrycia błędów, przyczyną wycofań, dużych wysiłków związanych z integracją, niestabilnej elektroniki negatywnie odbijającej się na reputacji marki czy nawet zagrożenia dla ludzkiego życia.

Zestaw narzędzi Capital firmy Siemens oferuje najbardziej zaawansowane funkcje projektowania sieci dla branży motoryzacyjnej. Podczas tego webinaru na żądanie pokażemy, jak wykorzystać te narzędzia, aby bezproblemowo stworzyć zwalidowany, bezpieczny i zoptymalizowany pod kątem zasobów projekt sieci.

Kluczowe informacje dotyczące projektowania sieci w cyfrowym wątku MBSE

  • jak tworzyć, optymalizować i walidować złożone systemy w pojazdach i zarządzać nimi,
  • w jaki sposób integracja fazy projektowania elektryki i elektroniki rozwiązuje współczesne wyzwania,
  • jak stworzyć projekt sieci pojazdu w oparciu o model oraz proces walidacji na potrzeby podwyższenia jakości i szybkiego wdrożenia.

Kto powinien obejrzeć webinar poświęcony projektowaniu sieci?

  • Inżynierowie sieci
  • Architekci systemów E/E
  • Architekci systemów
  • Inżynierowie oprogramowania