Przejdź do treści

Webinar na żądanie poświęcony wielowymiarowej optymalizacji pod kątem wytwarzania addytywnego

Webinar na żądanie | 19 min.

Webinar poświęcony optymalizacji części pod kątem wytwarzania addytywnego

Wielowymiarowa optymalizacja pod kątem wytwarzania addytywnego
Nieoptymalny przepływ powietrza z cofką w pierwotnym kanale chłodzącym (po lewej); lepszy przepływ w nowym elemencie (po prawej) (Copyright: Siemens) Nieoptymalny przepływ powietrza z cofką w pierwotnym kanale chłodzącym (po lewej); lepszy przepływ w nowym elemencie (po prawej) (Copyright: Siemens) Nieoptymalny przepływ powietrza z cofką w pierwotnym kanale chłodzącym (po lewej); lepszy przepływ w nowym elemencie (po prawej) (Copyright: Siemens) Nieoptymalny przepływ powietrza z cofką w pierwotnym kanale chłodzącym (po lewej); lepszy przepływ w nowym elemencie (po prawej)

Wielowymiarowa optymalizacja na potrzeby wytwarzania addytywnego pozwala w pełni wykorzystać wartość płynącą z tej technologii.  Podczas webinaru na żądanie omówione zostaną następujące tematy: 

  • Jak zastosować wielowymiarową optymalizację pod kątem wytwarzania addytywnego? 
  • Przykłady wykorzystania tej metody przez firmy HP i Siemens 
  • Jak wielowymiarowa optymalizacja sprawdza się w kontekście kompleksowego procesu wytwarzania?

Dowiesz się:

  • Wielowymiarowa optymalizacja pod kątem wytwarzania addytywnego pomaga zwiększyć zwrot z inwestycji w procesy
  • Optymalizację można zastosować wielokrotnie, aby zwiększyć wskaźnik ROI
  • Optymalizacja przynosi największą wartość w kompleksowym procesie wytwarzania addytywnego

Ashley Eckhoff

Kierownik ds. marketingu w dziedzinie wytwarzania addytywnego, Siemens Digital Industries Software