Przejdź do treści

Wprowadzenie do inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE)

Webinar na żądanie | 40 min.

Podstawowe założenia inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE) Dowiedz się, jak wdrożyć metodykę MBSE, aby sprostać rosnącej złożoności systemów.

Rosnąca złożoność systemów wymaga wprowadzenia nowych metod, które pozwolą utrzymać kontrolę nad kosztami, jakością i czasem wykonania. Tradycyjne podejścia opierające się na dokumentacji i testach nie współgrają ze współczesną inżynierią systemów, którą charakteryzuje multidyscyplinarność i rozproszenie. MBSE odpowiada na tę złożoność metodyką opartą na tworzonych na początku procesu modelach.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru na życzenie, który omawia podstawowe założenia inżynierii systemów opartej na modelu, wynikające z niej korzyści dla przedsiębiorstwa i typowe przypadki zastosowania.

Poznasz najlepsze praktyki dla procesu wdrażania MBSE, które oparto na produktach SimcenterTM do analizy predykcyjnej w inżynierii. Otrzymasz szczegółowe informacje na temat odpowiednich narzędzi i metodologii do wdrożenia.

Poruszone zostaną następujące tematy:

  • Kontekst branżowy i obecna sytuacja w projektowaniu systemów,
  • Podstawy inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE),
  • Znaczenie podejścia opartego na modelu i płynące z niego korzyści,
  • Przykłady pokazujące, jak nasi klienci wdrożyli te metody i dostosowali je w kontekście swoich organizacji i celów,

Realize LIVE Europe | November 3-4, 2020 | Virtual

Realize LIVE Europe, registration now open

Realize LIVE Europe 2020 -  Register now to join Realize LIVE virtually

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking, and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference.Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.