Przejdź do treści

Przejście do inżynierii opartej na modelu w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego

Webinar na żądanie | 42 min.

Przyspiesz rozwój produktów, udostępniając możliwości symulacji systemów osobom niebędącym specjalistami w ramach ustrukturyzowanego procesu

Inżynieria oparta na modelu

Metody inżynierii i powiązane procesy nieustannie ulegają zmianom. Zespoły inżynierskie, które chcą poprawić, a następnie utrzymać jakość procesów rozwoju produktów, nie mogą polegać już wyłącznie na manualnych operacjach i dobrych chęciach pracowników. Przyczyna jest prosta: wymagania rynkowe stale rosną, oczekuje się także coraz większej personalizacji. W związku z tym inżynierowie muszą pracować nad ogromną liczbą modeli symulacji, a zarządzanie nimi wiąże się z koniecznością przygotowania skutecznego procesu. W ten sposób powstają nowe działy organizacyjne – „fabryki symulacji” – gdzie procesy i zadania są bardzo szczegółowo zdefiniowane.

Jednak w przemyśle maszynowym nawet 80% czasu pracy inżynierów przeznacza się na opracowanie modeli, natomiast tylko 20% na analizę wyników. Żeby wykorzystać wartość symulacji w projektowaniu produktów, przedsiębiorstwa starają się ponownie wykorzystywać i udostępniać modele, by w ten sposób umożliwić pracę z symulacją osobom, które nie posiadają wiedzy eksperckiej (projektantom, osobom odpowiedzialnym za planowanie i wstępną kalibrację, testerom, sprzedawcom itd.). Wdrożenie spójnych procesów i narzędzi symulacji w całej organizacji pozwala na osiągnięcie lepszych informacji dzięki odwróceniu proporcji i ponownym skupieniu wysiłków na analizie inżynierskiej.

Dołącz do naszego wydarzenia i przekonaj się, jak przygotować i wdrożyć „fabrykę symulacji” w ramach całej organizacji oraz czerpać z niej korzyści.