Projektowanie mechatroniczne nowej generacji

Webinar na żądanie | 31 min.

Skuteczne oprogramowanie nowej generacji na potrzeby procesów projektowania mechatronicznego.

Pracuj na komputerze PC, korzystając z technologii cyfrowego bliźniaka NX w projekcie elektromechanicznym
Rozwiązania firmy Siemens do projektowania najnowszej generacji dla integracji środowisk ECAD i MCAD

Niniejszy webinar opisuje trendy w projektowaniu mechatronicznym oraz to, w jaki sposób mogą one wpłynąć na proces projektowania. Produkty elektroniczne stały się skomplikowane, ponieważ są bardziej inteligentne, mniejsze oraz polegają na połączonych systemach. Aby wykorzystać tę złożoność jako przewagę konkurencyjną, procesy projektowania i produkcji elektroniki w branży projektowania i inżynierii mechatronicznej muszą stać się bardziej wydajne. Nasi eksperci zaprezentują, w jaki sposób nowe podejście do projektowania firmy Siemens może zagwarantować doskonałe doświadczenie projektowania mechatronicznego i zintegrować środowisko mechaniczne oraz elektroniczne w celu szybszego wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek.

Podczas tego webinaru na temat projektowania mechatronicznego nauczysz się:

  • integrować procesy projektowania mechatronicznego w celu usprawnienia obecnych metod pracy,
  • integrować symulację w NX w celu przetestowania projektów jeszcze przed produkcją,
  • wykorzystywać złożoność procesu projektowania mechatronicznego jako przewagę konkurencyjną,
  • prowadzić cyfrową transformację swojej działalności,
  • oceniać koszt niespójnego procesu projektowania mechatronicznego.

Przyszłość cyfrowego bliźniaka w inżynierii mechatronicznej

Cyfrowy bliźniak sprawia, że świat symulacji odzwierciedla świat rzeczywisty. Skuteczna technologia projektowania mechatronicznego nowej generacji umożliwia wdrażanie innowacji na nowym poziomie w inżynierii przy jednoczesnej eliminacji ryzyka i maksymalizacji wydajności. Inżynierowie mechatroniczni mogą w świecie wirtualnym modelować i wizualizować każdy krok procesu rozwoju produktu, aby zidentyfikować problemy i potencjalne awarie. Symulacja nie tylko przyspiesza proces projektowania, ale również wspiera testowanie na długo przed przygotowaniem fizycznych prototypów. Dzięki temu możliwa jest praca nad bardziej złożonymi produktami, ponieważ inżynierowie mogą przetestować i porównać większą liczbę konfiguracji niż w przypadku modeli fizycznych.

Najważniejsze informacje: Jak oprogramowanie do projektowania MCAD firmy Siemens pomaga wyeliminować bariery ograniczające wdrażanie innowacji?

  • Wyższa wydajność i lepszy obieg danych dają więcej czasu na tworzenie innowacyjnych produktów odpowiedzialnych za przełom na rynku
  • Najlepsze w swojej klasie cechy i funkcje na rynku CAD oznaczają krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek
  • Odkrywaj i eliminuj błędy już na wczesnym etapie procesu projektowania produktu mechatronicznego, zdobywając głębsze zrozumienie produktów i ich zachowania
  • Lepsza komunikacja w zespole i na dalszych etapach łańcucha dostaw pozwala zacieśnić współpracę i obniżyć koszty
  • Usprawniony obieg danych w celu zwiększenia dokładności projektowania CAD, tak by produkty trafiły na rynek już za pierwszym razem

Posłuchaj naszych ekspertów, którzy omówią możliwości oprogramowania do projektowania elektromechanicznego:

Nick Daumann: Senior Marketing Coordinator
Nick posiada doświadczenie w marketingu produktów wykorzystywanych w wojnach cybernetycznych i elektronicznych przez branżę lotniczą i obronną. Zajmował się również produktami z branży telekomunikacyjnej.

Dave Walker: Senior Technical Software Product Manager
Dave posiada ponad 30 lat doświadczenia w zakresie inżynierii mechanicznej w różnych branżach: elektroniki konsumenckiej, energii odnawialnej i infrastruktury sieciowej. Dave pracował w dużych korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz start-upach, oferując usługi konsultingowe z zakresu produkcji masowej oraz jednostkowej.

Webinar poświęcony projektowaniu mechatronicznemu będzie przydatny dla:

Projektantów produktów elektronicznych i mechanicznych, inżynierów mechatronicznych oraz dostawców, którzy mierzą się z rosnącą złożonością oraz nowymi technologiami wpływającymi na rozwój produktu.

Historie sukcesu klientów korzystających z oprogramowania NX Electronics CAD, Teamcenter i Xpedition firmy Siemens

Polar Electro oferuje najwyższej jakości urządzenia mierzące aktywność fizyczną. Firma Polar zajmuje się złożoną elektroniką, która odpowiada za komunikację, GPS, pomiar ruchu oraz działanie bioczujników. Jednocześnie musi połączyć wszystkie te elementy z estetycznym wyglądem urządzenia. Zobacz, jak oprogramowanie ECAD firmy Siemens pomogło firmie Polar pogodzić kwestie rozmiaru, masy, ergonomii, funkcjonalności, zarządzania energią i jakości w ramach jednej platformy projektowej.


Przeczytaj artykuł techniczny poświęcony przełomowym technologiom w obszarach takich jak projektowanie generatywne, procesy wytwarzania addytywnego, projektowanie elektromechaniczne w oparciu o model i wciągające środowisko VR.