Przejdź do treści

Szybsza symulacja i większy realizm: Postępy w symulacjach CFD dla branży morskiej

Webinar na żądanie

Jak skrócić czas tworzenia symulacji CFD z kilku dni do kilku godzin?

Dokładnie analizuj złożone zależności hydrodynamiczne, jednocześnie skracając czas przygotowania symulacji

Symulacja CFD, a w szczególności symulacja zjawisk hydrodynamicznych, ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o spełnienie założeń projektowych dla statku i realistyczne przewidzenie jego zachowania w skomplikowanych sytuacjach operacyjnych. Niestety przygotowanie symulacji może trwać bardzo długo ze względu na duży rozmiar modeli i złożoność analiz fizycznych.

Postępy w symulacji inżynierskiej umożliwiają dziś jednak znaczne zwiększenie wydajności. W procesach CFD można wykorzystać krótszy czas konfiguracji, szybsze metody tworzenia siatki i automatyczne przemiatanie, co przekłada się na skrócenie czasu tworzenia symulacji z kilku dni do kilku godzin. Połączenie tych technik z zaawansowanymi, wielofizycznymi modelami symulacji ruchu oznacza, że możemy szybko przeanalizować złożone scenariusze i rozważyć alternatywne projekty. Zaprezentujemy najlepsze praktyki oraz przykłady ich wykorzystania, aby słuchacze mogli jak najszybciej wdrożyć je we własnej pracy.

Dowiesz się:

  • w jaki sposób szablony mogą skrócić czas konfiguracji z godzin do minut,
  • na czym polegają metody automatycznego udoskonalenia siatki, które zmniejszają jej rozmiar i pozwalają uchwycić najważniejsze elementy,
  • jak to możliwe, że analiza złożonych, wielofizycznych przypadków zajmuje teraz zaledwie kilka godzin, a nie dni.