Przejdź do treści

Czy chcesz wykorzystać zaawansowany prototyp w fazie testowania, aby oszczędzić czas i pieniądze?

Webinar na żądanie

Weryfikuj i waliduj projekt swojego układu oraz elektronicznej jednostki sterującej na wczesnym etapie, wykorzystując symulację systemu

Coraz więcej systemów w ciężkim sprzęcie podlega kontroli, aby były bardziej wydajne i spełniały wymogi środowiskowe.  Długość kodu oprogramowania wykorzystywanego do kontroli w ciągu ostatniego dziesięciolecia gwałtownie się zwiększyła. Oznacza to, że liczba możliwych kombinacji różnych parametrów stale rośnie. Zarządzanie kolidującymi ze sobą wymaganiami i atrybutami poprzez fizyczną walidację i testowanie nie stanowi już skutecznego podejścia ze względu na koszty i czas. Niezbędne jest wdrożenie nowego podejścia, a projektowanie oparte na modelu w połączeniu z wirtualną weryfikacją i walidacją to klucz do sukcesu.

Podczas niniejszego webinaru Romain Nicolas pokazuje, w jaki sposób oprogramowanie Simcenter Amesim pozwala łatwo weryfikować i walidować projekt systemów kontrolnych w ciężkim sprzęcie. Połączenie algorytmów kontrolnych z uprzednio zwalidowanymi modelami z Simcenter Amesim pozwala na sprawdzenie ich interakcji, działania oraz spełnienia wymagań, a następnie daje możliwość wstępnego dostrojenia parametrów kalibracji. Te metody (model w pętli, oprogramowanie w pętli, sprzęt w pętli oraz wirtualna kalibracja) pozwalają na przejście do fazy testowania z zaawansowanym oraz jakościowym prototypem.

Przykład zastosowania: Demonstracja weryfikacji systemu kontrolnego wózka widłowego z wykorzystaniem Simcenter Amesim