Przejdź do treści

Przedstawiamy interfejs symulacji C++, który pozwala tworzyć wierne symulacje bez użycia Matlab Simulink

Webinar na żądanie | 15 min.

Dowiedz się, jak wykonywać wierne symulacje bez użycia Matlab Simulink

Nowa generacja rozwoju pojazdów niesie za sobą konieczność przeglądu całego procesu pracy nad nimi. Najbardziej innowacyjni inżynierowie mogą wykonywać wierne symulacje opisujące działanie wszystkich zaangażowanych elementów oraz interakcje między nimi, a w ten sposób zająć się złożonością na różnych poziomach. Obejrzyj ten webinar na żądanie i zobacz rzeczywisty przykład zastosowania symulacji, gdzie pojazd korzysta z algorytmu czystego pościgu „pure pursuit” oraz systemu AEBS w celu reakcji na zajechanie drogi.

Dowiesz się:

  • jaka motywacja stała za rozwojem interfejsu symulacji C++,
  • czym różni się interfejs symulacji C++ od interfejsu symulacji Simulink,
  • do jakich zastosowań można wykorzystać symulację, jak wygląda przebieg pracy oraz przypadek użycia.

John Roca

Kierownik ds. produktu, Siemens Digital Industries Software