Przejdź do treści

Webinar: Trendy w branży sprzętu ciężkiego

Webinar na żądanie | 60 min.

Dowiedz się więcej na temat redukcji emisji zanieczyszczeń w branży sprzętu ciężkiego i poznaj niezbędne narzędzia, które pozwalają tworzyć innowacje i wypełnić cele dotyczące wydajności.

Trendy w branży sprzętu ciężkiego

Nowe trendy w branży sprzętu ciężkiego tworzą ogromne wyzwania, a zmiany prawne, szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju, emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa, rewolucjonizują sposób działalności firm. Za największe wyzwanie na kolejne 5 lat uznaje się redukcję emisji, a to oznacza konieczność tworzenia sprawdzonych projektów, które spełnią wymagania dotyczące wydajności, poprawy komunikacji i usprawnienia pracy rozproszonych zespołów, zwiększenia poziomu innowacji, by sprostać nadchodzącym trudnościom i ciągłej walidacji w celu utrzymania wysokiej jakości projektu.

Podczas tego webinaru Bill Davis, dyrektor ds. branży sprzętu ciężkiego w firmie Siemens oraz Tom Spangler, manager ds. marketingu, omówią rosnącą złożoność, z którą mierzą się współczesne firmy przy opracowywaniu zrównoważonych, interaktywnych produktów. Zastanowią się też, jakie rozwiązania firmy Siemens mogą dać odpowiedź na najbardziej palące problemy.