Przejdź do treści

Optymalizacja hałasu i wibracji emitowanych przez ciężki sprzęt

Webinar na żądanie

Branża przemysłu ciężkiego zmaga się z kluczowymi wyzwaniami takimi jak konieczność wprowadzenia ulepszeń w zakresie ograniczania hałasu i wibracji.

Obecnie trwają prace nad kilkoma innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie inżynierii hałasu i wibracji dla przemysłu ciężkiego. Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka umożliwia kompleksowe podejście do tej kwestii, co skraca czas wprowadzenia produktu na rynek i pozwala uniknąć wycofań oraz sprostać wymaganiom klientów.

Steven Dom przedstawi obszary innowacyjności w inżynierii hałasu i wibracji. Jest to niepowtarzalna szansa, by posłuchać naszego eksperta i zrozumieć: 

  • W jaki sposób podejść do wszystkich kluczowych aspektów systemu przez integrację symulacji i fizyki w celu osiągnięcia równowagi między parametrami;
  • Jak zagwarantować ewolucję modeli w czasie, by dostosować się do zmieniającego się produktu i jego środowiska operacyjnego;
  • Jak zastosować analizę i multidyscyplinarne badanie projektu w celu szybszej i dokładniejszej identyfikacji lepszych projektów;
  • Jak stworzyć cyfrowe bliźniaki o wysokim stopniu wierności, które umożliwiają szybkie zatwierdzanie projektów przy wykorzystaniu optymalnej architektury systemu dla pożądanej wydajności.

Przyjrzymy się korzyściom i dodatkowym informacjom inżynieryjnym, które zapewnia to podejście, a także kolejnym krokom na drodze do stworzenia pełnoprawnego cyfrowego bliźniaka dla branży ciężkiego sprzętu.