Przejdź do treści

Nowa generacja projektowania sprzętu ciężkiego

Webinar na żądanie | 50 min.

Dowiedz się, jak zintegrować projektowanie elektryczne i mechaniczne, a także wdrożyć techniki projektowania generatywnego, wytwarzania addytywnego oraz współpracy w immersyjnym środowisku.

inżynieria sprzętu ciężkiego

Producenci sprzętu ciężkiego mierzą się z rosnącymi wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa zakładów, kwestii środowiskowych oraz zwiększania wydajności pracy. Branża chce produkować maszyny, które gwarantują całkowite bezpieczeństwo, nie doświadczają przestojów i nie emitują zanieczyszczeń. Jednocześnie pojawia się rosnąca presja ze strony konkurencji, organów regulacyjnych i klientów, których oczekiwania należy spełnić, a nawet przewyższyć. Na domiar złego gwałtownie zmienia się również technologia – ma to związek z rozwojem elektryfikacji, automatyzacji i łączności.

Maszyny nowej generacji wymagają również nowej generacji rozwiązań projektowych, które dzięki zestawowi zintegrowanych narzędzi do projektowania i walidacji będą w stanie usunąć bariery ograniczające innowacyjność.

Dowiesz się, w jaki sposób:

  • jednocześnie ograniczyć masę i koszt maszyny, stosując zaawansowane techniki projektowania i produkcji,
  • usprawnić konstrukcję nowoczesnych, połączonych maszyn z wykorzystaniem zintegrowanego rozwiązania do projektowania elektromechanicznego,
  • ocenić podejmowane decyzje i udoskonalić projekty na wczesnym etapie prac, korzystając ze zintegrowanych narzędzi do walidacji i symulacji.

Hendrik Lange

Dyrektor ds. branży sprzętu ciężkiego, Siemens Digital Industries Software

Tom Spangler

Kierownik ds. marketingu , Siemens Digital Industries Software