Przejdź do treści

Przekazywanie ciepła w branży przetwórczej: Projekt i analiza wymienników ciepła oraz rozwiązywanie problemów

Webinar na żądanie

Zastosowanie symulacji CFD do projektowania wymienników ciepła, ich analizy oraz rozwiązywania problemów

Symulacja CFD wymiennika ciepła
Symulacja CFD wymiennika ciepła

Przekazywanie ciepła to kluczowy aspekt w działalności branży chemicznej i przetwórczej, który obejmuje dużą liczbę sprzętu (wymienniki ciepła i reboilery) oraz rozmaite procesy (konwekcję, promieniowanie cieplne, przemiany fazowe). Symulacja CFD znajduje szerokie zastosowanie w obszarze projektowania i analizy tych sprzętów i procesów, a także przy rozwiązywaniu problemów.

Niniejszy webinar omówi kluczowe funkcje oprogramowania Simcenter, które pozwalają na inżynierię wymienników ciepła, ich analizę oraz badanie różnych wariantów projektowych.

Podczas webinaru odbędzie się prezentacja przygotowana przez gości z firmy Porter-McGuffie Inc. Przedstawią oni zastosowanie systemu Simcenter STAR-CCM+ do modelowania przejściowych naprężeń termicznych, które powstają, gdy przemysłowy podgrzewacz procesowy wyłącza się podczas uruchamiania spiralnego wymiennika ciepła. Taka sytuacja powoduje nagły spadek temperatury przepływu, aż do momentu ponownego uruchomienia podgrzewacza – z 300 °C do 93 °C. Może doprowadzić to do awarii, w związku z czym konstruktorzy zdecydowali się na wykorzystanie Simcenter STAR-CCM+ w celu oceny sytuacji i stworzenia nowego projektu wymiennika ciepła. Prezentacja omówi konfigurację oraz analizę połączonego modelu termomechanicznego, a także sposób wykorzystania uzyskanych wyników do oceny działania wymiennika z użyciem ASME Code.

Prelegenci:

  • Dr Ravi Aglave, dyrektor ds. branży energetycznej i przetwórczej, Siemens Digital Industries Software
  • Sean McGuffie, starszy inżynier w firmie Porter McGuffie, Inc., który zaprezentuje pracę wykonaną wspólnie z dr. Anthonym DeFilippo (analitykiem) i Yanzhenem He (inżynierem). 
  • Dr inż. Claudio Santarelli, konsultant ds. obsługi przedsprzedażowej II, Siemens Digital Industries Software