Przejdź do treści

Integralność konstrukcji w przemyśle naftowym i gazowym: Dlaczego symulacja przepływu jest niezbędna?

Webinar na żądanie | 45 min.

Wyznacz, zademonstruj i zapewnij wytrzymałość konstrukcji swoich zasobów już na etapie projektu i podczas ich eksploatacji

Integralność w procesach produkcji i transportu w przemyśle naftowym i gazowym
Integralność w procesach produkcji i transportu w przemyśle naftowym i gazowym

Ryzyko utraty integralności konstrukcji bezpośrednio wynika z możliwych uszkodzeń. One zaś często związane są z płynem, który przepływa przez dany układ i zjawiskami takimi jak erozja, pulsowanie lub drgania wirowe.

Podczas tego webinaru dowiesz się więcej na temat roli i znaczenia różnych podejść inżynierskich do symulacji, takich jak analiza mechaniki płynów (CFD), metoda elementów skończonych (MES) oraz symulacja systemów. Pozwalają one określić bezpieczne, praktyczne i niezawodne projekty oraz metody podejścia do wyzwań związanych z przepływem płynów, gazów i stałych cząsteczek.

Dowiesz się:

  • jaką wartość ma symulacja w kontekście zapewnienia integralności konstrukcji,
  • jak dzięki symulacji zwiększyć żywotność, wydajność i przepustowość sprzętu,
  • jak połączyć różne metody symulacji, aby przeprowadzić obliczenia i wyeliminować problemy związane z integralnością konstrukcji.
Maged Ismail

Maged Ismail

Kierownik ds. rozwoju portfolio – Rozwiązania do symulacji i testów, Siemens Digital Industries Software