Przejdź do treści

Przyspiesz certyfikację zdatności do lotu dzięki zintegrowanemu, kompleksowemu procesowi projektowania strukturalnego

Webinar na żądanie | 50 min.

Dowiedz się, jak zintegrowany, kompleksowy proces projektowania strukturalnego pozwala usprawnić proces tworzenia maszyn lotniczych.

Zintegrowany, kompleksowy proces projektowania konstrukcji

Producenci statków powietrznych mogą doświadczyć znacznych opóźnień ze względu na jednorazowe koszty związane z rozwojem konstrukcji. Biorąc pod uwagę, że nawet 60% jednorazowych kosztów może dotyczyć rozwoju konstrukcji oraz starania się o certyfikację zdatności do lotu, wszystkie usprawnienia w tym obszarze są bardzo istotne.

Niniejszy webinar omawia, w jaki sposób firma Bye Aerospace (BA) tworzy swój w pełni elektryczny samolot eFlyer 2 w zintegrowanym, kompleksowym procesie rozwoju, dzięki czemu może szybciej uzyskać certyfikację. BA pokaże, jak połączyć wstępny model konstrukcji z innowacyjnymi technikami projektowymi opracowanymi w firmie, które pozwalają skrócić multidyscyplinarne cykle projektowe. To szybsze tempo jest możliwe dzięki bezproblemowej wymianie danych projektowych i analitycznych.

Pokażemy również, jak rozciągnąć zintegrowany, kompleksowy proces na:

  • obliczenia marginesu bezpieczeństwa oraz raporty certyfikacyjne,
  • symulacje flatteru powiązane z modelem CAD,
  • charakterystykę materiałów – zwłaszcza kompozytów – w celu wirtualnej oceny ich działania oraz znacznego skrócenia czasu ich rozwoju.

Daniel Hinson

Główny inżynier konstrukcji kompozytowych, Bye Aerospace