Przejdź do treści

Szybszy rozwój oprogramowania i strategii sterowania dla pojazdów autonomicznych w podejściu opartym o platformie

Webinar na żądanie | 38 min.

Wykorzystaj wspólną platformę, która gwarantuje przejrzystość informacji na wszystkich etapach rozwoju oprogramowania wbudowanego i strategii sterowania oraz weryfikacji i walidacji.

Można bez wahania powiedzieć, że branża motoryzacyjna mierzy się dziś z inżynierią systemów złożonych z podsystemów. Kwestie takie jak jazda autonomiczna, elektryfikacja, mobilność współdzielona i wiele innych przyczyniły się do przełomowych innowacji na rynku motoryzacyjnym – pod uwagę należy wziąć tu również technologię chmury, sztuczną inteligencję oraz Internet Rzeczy. 

W związku z tym przedsiębiorstwa podchodzą dziś do rozwoju produktu w sposób bardziej elastyczny i zwinny. Nie postrzegają już rozwoju produktu jako odizolowanego silosu informacji, lecz koncentrują się na zrozumieniu zintegrowanych potrzeb i określeniu sposobu ich wypełnienia. Firmy rozumieją, że najpopularniejsze narzędzia i procesy często nie są ze sobą odpowiednio zsynchronizowane. Niestety sprawia to, że danym często brakuje przejrzystości, spójności i jednolitej jakości.

Oparte o platformę podejście do rozwoju oprogramowania i strategii sterowania pozwala ograniczyć ryzyko i liczbę iteracji projektowych, zwiększyć wydajność i śledzić założenia walidacji oraz stopień ich realizacji – od koncepcji do finalnego wdrożenia.

Podczas tego webinaru ekspert w zakresie rozwoju oprogramowania wbudowanego i strategii sterowania pokaże, jak nasze rozwiązania do symulacji pomagają działom inżynierii:

  • opanować pracę w modelu V i stworzyć cyfrowy wątek na potrzeby śledzenia informacji, redukcji ryzyka i liczby iteracji projektowych oraz lepszej współpracy,
  • monitorować założenia walidacji – od koncepcji do wdrożenia – w całym łańcuchu wartości,
  • ograniczyć koszt rozwoju i znacząco przyspieszyć czas wydania produktu z wykorzystaniem podejścia opartego o platformę.