Przejdź do treści

Czy Twoje urządzenia elektroniczne przetrwają trzęsienie ziemi?

Webinar na żądanie | 35 min.

Skutecznie zweryfikuj nienaruszalność urządzeń elektronicznych oraz ich poszczególnych komponentów.

Wytrzymałość elektroniki
Wytrzymałość elektroniki

Elektronika podlega różnym obciążeniom dynamicznym, na przykład szarpnięciom, zrywom, trzęsieniom ziemi i innym nagłym ruchom. Dzięki wykonaniu symulacji naprężeń i obciążeń dynamicznych można skutecznie zweryfikować nienaruszalność urządzeń elektronicznych oraz ich poszczególnych komponentów na długo przed uruchomieniem produkcji. Często niezbędna jest również walidacja na wyższym poziomie za pośrednictwem cyfrowej symulacji wykorzystującej analizę obciążeń oraz dynamiki.

Dowiesz się, w jaki sposób:

  • wyodrębnić obciążenia strukturalne i dynamiczne,
  • skonfigurować analizę naprężenia,
  • przetwarzać otrzymane wyniki.