Przejdź do treści

Zwiększ poziom kompatybilności elektromagnetycznej i ogranicz zakłócenia emitowane przez zelektryfikowane pojazdy

Webinar na żądanie | 42 min.

Wykorzystanie symulacji do rozwiązania problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną/zakłóceniami elektromagnetycznymi emitowanymi przez pojazdy elektryczne

Liczba trudności związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i zakłóceniami elektromagnetycznymi znacząco zwiększyła się wraz z rosnącą liczbą narażonych na nie elementów elektronicznych i radiowych. Ocena kwestii EMI/EMC stanowi jeden z głównych elementów, które należy rozważyć podczas projektowania złożonych, elektrycznych, podłączonych do sieci i autonomicznych pojazdów. Mechanizm sprzężenia zakłóceń dodatkowo komplikuje scenariusze EMC i sprawia, że zjawisko interferencji rozciąga się na cały pojazd.

Podczas niniejszego webinaru zaprezentujemy, jak podejście oparte o symulację 3D może pomóc wykryć trudności już na wczesnych etapach procesu projektowania oraz rozwiązać potencjalne problemy z kompatybilnością i zakłóceniami.

Dowiedz się jak:
  • wdrożyć wielofizyczne, wielodomenowe i skalowalne podejście do oceny potencjalnych problemów EMI/EMC wywołanych przez elektryczne układy napędowe,
  • analizować dostępne rozwiązania techniczne już na wczesnych etapach fazy projektowania,
  • znaleźć najlepsze rozwiązania, które uwzględnią ograniczenia budżetowe i wagowe oraz zmniejszą ryzyko błędów na końcowym etapie kwalifikacji/certyfikacji,

Koen de Langhe

Dyrektor ds. zarządzania produktem – Symulacja 3D, Siemens Digital Industries Software