Uszkodzenia rury okładzinowej spowodowane pęknięciami cieplnymi – Nowe rozwiązania dla odwiecznego problemu

Webinar na żądanie | 53 min.

Wykorzystaj symulację do analizy nagrzewania się urządzeń wiertniczych

Exponent – Prognoza pęknięć cieplnych
Exponent – Prognoza pęknięć cieplnych

Podczas wiercenia możliwe jest stykanie się narzędzia wiertniczego z otaczającą rurą okładzinową. Tarcie powoduje wydzielanie ciepła i może przyczynić się do powstania newralgicznych punktów. Następnie te miejsca są oziębiane relatywnie chłodną płuczką wiertniczą. Jeśli wytworzone ciepło było na tyle duże, by osiągnąć temperaturę austenityzowania stali, proces zmiennego ogrzewania i chłodzenia może spowodować powstanie pęknięć lub nawet wycieki – każdy taki incydent kosztuje dziesiątki milionów dolarów.

Pęknięcia cieplne już od wielu lat stanowią problem w branży naftowej i gazowej. Niestety dokładne zrozumienie tego zjawiska i warunków wiertniczych, w których może wystąpić, wciąż opiera się na licznych próbach i błędach. Problem jest niezwykle złożony, ponieważ dotyczy wielu różnych dziedzin: przekazywania ciepła, mechaniki płynów oraz ciał stałych, tribologii i metalurgii.

Podczas tego webinaru Zach Owens z firmy Exponent zaprezentuje swoje prace nad modelem obliczeniowej dynamiki płynów. Taki model można wykorzystać do analizy nagrzania złączki oraz rury okładzinowej, a następnie do przeprowadzenia analizy wrażliwości. Wyniki symulacji CFD służą natomiast do przygotowania i walidacji metodyki stosowanej do prognozowania temperatury w czasie rzeczywistym.

Dowiesz się:

  • jakie zjawiska fizyczne przyczyniają się do pęknięć cieplnych,
  • na czym polega modelowanie wielu domen i materiałów, które obejmuje przewód wiertniczy, płuczkę oraz otaczające rury okładzinowe,
  • jak metody analityczne mogą w czasie rzeczywistym zwiększyć bezpieczeństwo.

Zach Owens

Starszy inżynier zarządzający – Zjawiska termiczne, Exponent