Digitalizacja i optymalizacja procesów projektowania dla producentów maszyn rolniczych

Webinar na żądanie | 46 min.

Digitalizację należy traktować jako szansę dla przedsiębiorstwa, która gwarantuje niższe koszty, lepszą jakość produkcji, elastyczność i wydajność.

On-demand webinar: Digitization and optimization of design processes for agricultural machinery manufacturers

Stworzenie Cyfrowego Bliźniaka maszyny jest ważnym etapem w procesie digitalizacji przedsiębiorstwa.

Proces powstawania nowych maszyn rolniczych jest obarczony wieloma ryzykami, a coraz większe ich skomplikowanie wydłuża proces R&D. Obecnie maszyny w tej branży to nie tylko mechanika ale również elektryka i elektronika, tak wiele współzależności powoduje potencjalne problemy.

Rozwiązanie Siemens pozwala na multidyscyplinarne podejście do projektowania i przełamanie bariery między inżynierami elektrykami, mechanikami i programistami. Pozwala również na skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i lepsze podejmowanie decyzji poprzez ocenę różnych koncepcji. Eliminacja błędów na wczesnym etapie i szybsze R&D oznaczają większe zyski dla producentów maszyn rolniczych i bycie bardziej konkurencyjnym na rynku.

Tematy, które będą poruszone w webinarze:

  • Cyfrowy bliźniak i możliwości jakie dają narzędzia Siemens
  • Optymalizacja procesu projektowania w działach konstrukcyjnych i technologicznych
  • Automatyzacja procesów powtarzalnych – konfiguratory maszyn
  • Technologia generatywna w branży maszynowej
  • Multidyscyplinarne podejście do projektowania
  • Wirtualna rzeczywistość w branży

Paweł Skwarek

Portfolio Development Executive, Siemens Digital Industries Software

Andrzej Janiec

Konsultant techniczny, Siemens Digital Industries Software

Konsultant techniczny w obszarze systemów rozwoju produktu, już od siedmiu lat związany z firmą Siemens Digital Industry Software oraz z jej rozwiązaniami. Jako konsultant odpowiedziany za wsparcie firm w wyborze najlepszej ścieżki na drodze do digitalizacji. Z zamiłowania poszukiwacz nowych i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny systemów inżynierii produktu oraz do zarządzania cyklem życia produktu oraz ich integracji.