Przejdź do treści

Inteligentna kontrola projektowania dla branży urządzeń medycznych

Webinar na żądanie | 46 min.

Zwiększ wydajność, szybkość pracy i jakość dzięki inteligentnej kontroli projektowania

Inteligentna kontrola projektowania w branży urządzeń medycznych

Poziom złożoności procesów rozwoju i produkcji urządzeń medycznych stale rośnie. Jednocześnie naciski biznesowe przyczyniają się do wciąż spadających marży. Zmiany w przepisach mogą natomiast tłumić innowacje i negatywnie wpłynąć na tempo wprowadzenia produktu na rynek. „Inteligentne” podejście do kontroli projektowania pozwala producentom OEM i dostawcom znacząco zwiększyć wydajność, szybkość działania i wskaźniki jakości, a także sprostać wyzwaniom związanym ze złożonością procesów oraz zachowaniem zgodności z przepisami.

Twórz lepsze projekty urządzeń medycznych oraz:

  • zrozum największe wyzwania związanie z kontrolą projektowania,
  • określ poziom dojrzałości stosowanych dotychczas metod kontroli,
  • przekonaj się, jak ponowne wykorzystanie danych, przejrzystość oraz eliminacja błędów wpływają na wydajność, szybkość i jakość.
James B. Thompson

James B. Thompson

Starszy dyrektor ds. strategii branżowej – Urządzenia medyczne i przemysł farmaceutyczny, Siemens

Ryan Bauer

Ryan Bauer

Dyrektor ds. rozwiązań branżowych, Siemens Digital Industries Software