Przejdź do treści

Harmonogram testów wytrzymałościowych dostosowany do klienta

Webinar na żądanie | 44 min.

Prowadź testy dostosowane do potrzeb klienta, aby ustalić realistyczne cele dotyczące wytrzymałości pojazdu, które odpowiadają profilowi użytkownika końcowego.

Testy wytrzymałościowe na drogach publicznych dostosowane do potrzeb klienta.
Testy wytrzymałościowe na drogach publicznych dostosowane do potrzeb klienta.

Po zebraniu i skonsolidowaniu realnych danych obciążeniowych z dróg publicznych lub torów testowych następuje analiza charakterystyki wytrzymałości. Ustalane są również cele dotyczące trwałości, zgodnie z docelowym profilem użytkownika końcowego. Testy fizyczne są niezbędne, ale bardzo drogie, dlatego tak istotne jest ustalenie realistycznych i zgodnych z oczekiwaniami klienta harmonogramów, które pozwolą utrzymać kontrolę nad kosztami i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.

Poruszane tematy:

  • Zrozum kwestie związane z obciążeniami i uszkodzeniami
  • Stwórz realistyczny harmonogram testów, który będzie odzwierciedlać wykorzystanie pojazdów przez klientów
  • Ustal dokładne cele dotyczące wytrzymałości
  • Dowiedz się, jak przyspieszyć testy i analizy wytrzymałości