Przejdź do treści

Wczesna walidacja systemów sterowania przy użyciu wirtualnej kalibracji

Webinar na żądanie

Wprowadź rozwój oparty na modelu, aby usprawnić inżynierię systemów sterowania

Wirtualna symulacja kalibracji systemów sterowania

Nie jest tajemnicą, że regulacje dotyczące środowiska i bezpieczeństwa na nowo kształtują procesy inżynieryjne we wszystkich dziedzinach branży motoryzacyjnej. Dotyczy to również inżynierii systemów sterowania. Wprowadzenie zaawansowanych technologii, które pozwalają sprostać wymaganiom regulacyjnym powoduje, że systemy sterowania oraz wbudowane oprogramowanie stają się coraz bardziej złożone. Długość kodów oprogramowania znacząco wzrosła w ciągu ostatniej dekady, a rozwój w dziedzinie hybrydyzacji, elektryfikacji i pojazdów autonomicznych tylko dodatkowo wzmacnia wspomniane zjawiska. Rosnąca ilość możliwych kombinacji różnych parametrów sprawia, że zarządzanie kolidującymi ze sobą wymaganiami i atrybutami poprzez fizyczną walidację i testowanie nie stanowi już skutecznego podejścia z perspektywy kosztów i czasu. Niezbędne jest wdrożenie nowego podejścia, a rozwój oparty na modelu w połączeniu z wirtualną kalibracją to klucz do sukcesu.

W tym webinarze prezentujemy przykłady zastosowań wykorzystujących symulację systemów do przyspieszenia kalibracji systemu sterowania. Nasi eksperci przedstawią: 

  • Jak obecnie z powodzeniem stosuje się symulację systemów do walidacji MiL, SiL i HiL oraz walidacji systemu sterowania dzięki wykorzystaniu modeli aktualizowanych w czasie rzeczywistym;
  • Czym różnią się wymagania dotyczące kalibracji i walidacji modelu;
  • Dlaczego wielopoziomowe podejście do modelowania stanowi dobrą odpowiedź na różnice występujące między fizyczną i wirtualną kalibracją; 
  • Jak przenieść kalibrację na początek różnych etapów rozwoju systemu sterowania i w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów na dalszych etapach.