Przejdź do treści

Analiza ścieżki przejścia w oparciu o komponenty: Przyszłościowa strategia dla lepszej pracy z kwestiami NVH w pojeździe

Webinar na żądanie | 33 min.

Wykorzystaj sprawdzone modele komponentów do prognozy pełnego spektrum hałasu

Analiza ścieżki przejścia w oparciu o komponenty
Analiza ścieżki przejścia w oparciu o komponenty

Technologia opartej na komponentach analizy ścieżki przejścia (TPA) szybko przybiera na znaczeniu w branży motoryzacyjnej i w innych sektorach przemysłu. Już dziś wskocz na pokład i odkryj wszystkie zalety tego podejścia inżynierskiego, które wykorzystuje indywidualnie zmierzone modele komponentów do prognozy pełnego spektrum hałasu w pojeździe. 

Metoda TPA pozwoli Ci stworzyć niezależną charakterystykę źródeł obciążeń opartą na osiągniętych prędkościach lub zblokowanych siłach. W ten sposób możesz ocenić kwestie NVH dla danego komponentu jeszcze przed powstaniem pierwszego prototypu pojazdu.

Podczas webinaru dowiesz się, jak wykorzystać metodę TPA opartą o komponenty, aby:

  • niezależnie określić charakterystykę aktywnych komponentów, wykorzystując zblokowane siły,
  • kontrolować cały cykl pracy nad kwestiami NVH w pojeździe i osiągnąć znaczące oszczędności czasu,
  • przewidzieć kwestie NVH dla każdego wariantu i przypadku obciążeń.

Mostapha Choukri

Starszy kierownik ds. rozwoju biznesowego, Siemens Digital Industries Software