Przejdź do treści

Ulepszenie wydajności reaktorów chemicznych poprzez symulację ich charakterystyki termicznej

Webinar na żądanie | 56 min.

Symulacje CFD i FSI w Simcenter pozwalają zmaksymalizować wydajność operacyjną reaktorów chemicznych.

Symulacja CFD reaktora chemicznego
Symulacja CFD reaktora chemicznego

Celem inżynierów zajmujących się projektem i analizą reaktorów chemicznych zawsze jest maksymalizacja przepustowości i wydajności, co następnie przekłada się na ograniczenie kosztów operacyjnych. Multifizyczne symulacje CFD w 3D mogą ulepszyć projekt reaktora i zoptymalizować jego działanie dzięki modelowaniu wszystkich istotnych zjawisk, np. przepływu w złożonych geometriach, przekazywania ciepła, wzbudzenia hydrodynamicznego, interakcji między cieczą i strukturą (FSI) i wielu innych. 

Podczas tego webinaru Nicolas Perret (starszy inżynier ds. modelowania CFD, Solvay) zaprezentuje proces, który pozwolił firmie Solvay wykorzystać elastyczność, opcje personalizacji i solidność oprogramowania Simcenter STAR-CCM+ do ulepszenia charakterystyki termicznej reaktora chemicznego przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń projektu mechanicznego, dzięki czemu wzrosła jego ogólna wydajność i przepustowość. 

Symulacje wykonane z wykorzystaniem skalibrowanego wewnętrznie, dwufazowego modelu kondensacji pozwoliły na ocenę działania wężownic grzewczych kondensujących płyn. Te symulacje dostarczyły informacje niezbędne do przeprojektowania układów wężownic, co usprawniło charakterystykę cieplną reaktora i przełożyło się na znaczące skrócenie czasu trwania procesu. 

Sprzężenie prognoz hydrodynamicznych oraz obliczeń dotyczących oporu mechanicznego (w ramach symulacji FSI) pozwoliło ponadto inżynierom firmy Solvay zwalidować zwiększoną wydajność reaktora. 

Webinar przedstawi również ogólny zarys kluczowych wymagań dotyczących modelowania reaktora oraz funkcji STAR-CCM+, które odnoszą się do tych warunków.

Prelegenci: 

  • Dr Ravi Aglave, dyrektor ds. przemysłu energetycznego i przetwórczego, Siemens Digital Industries Software
  • Nicolas Perret, starszy inżynier ds. modelowania CFD, Solvay
  • David Russ, konsultant ds. obsługi przedsprzedażowej, Siemens Digital Industries Software