Analiza mechaniki płynów szansą na szybszy rozwój projektów podwodnych

Webinar na żądanie

Omówiony klient: OneSubsea Integration Solutions

Obecna sytuacja na rynku wymaga wprowadzenia nowych strategii rozwojowych, gdzie szybkie działanie i zdolność szybkiego doprowadzenia do pierwszego wydobycia gazu/ropy stanowią klucz do zwiększenia rentowności projektu.

OneSubsea Integration Solutions współpracuje z klientami na bardzo wczesnych etapach rozwoju projektu, aby zwiększyć oszczędności przy zastosowaniu podejścia „Pore-to-Process”. Zespół inżynierów specjalizujących się w różnych dziedzinach, którzy są w stanie przeprowadzić zaawansowane obliczenia i weryfikację na bardzo wczesnym etapie tworzenia koncepcji pozwala na wprowadzenie optymalizacji, które byłyby niemożliwe na późniejszych etapach bez ponoszenia znaczących kosztów i negatywnego wpływu na harmonogram prac. Przykładowo, podczas jednego z niedawnych przyspieszonych projektów zespół OneSubsea z powodzeniem udowodnił, że duże głowice eksploatacyjne nie są zawsze niezbędne w układach o wysokim przepływie gazu. W tym celu wykorzystano zaawansowane modele symulacji 3D, aby porównać je z tradycyjnymi obliczeniami 1D i sprawić, że nabrał zaufania do standardowych głowic OneSubsea. Takie podejście miało globalny wpływ na wielu operatorów.  

Ten webinar szczegółowo przedstawia, jak wykorzystano narzędzia do symulacji 1D i 3D w celu sprawniejszego wykonania projektu i skrócenia cyklu projektowania w projekcie podwodnym.