Szybsza inżynieria reakcji chemicznych: połącz modelowanie procesu oraz symulacje CFD i DEM

Webinar na żądanie

Dowiedz się, jak symulacje multifizyczne CFD i DEM w Simcenter pozwalają zmaksymalizować wydajność operacyjną reaktorów chemicznych

Projekt reaktorów chemicznych zawsze dąży do maksymalizacji skuteczności i wydajności reakcji przy minimalnym zużyciu surowców i energii oraz ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i ilości produktów ubocznych, co ma obniżyć całkowite koszty operacyjne. Multifizyczne symulacje CFD w 3D mogą ulepszyć projekt reaktora i zoptymalizować jego działanie dzięki modelowaniu wszystkich istotnych zjawisk, np. przepływu w złożonych geometriach, przekazywania ciepła, interakcji powierzchniowych i masowych czy interakcji cząsteczek.

Podczas tego webinaru inż. Thomas Eppinger (Siemens DI) i inż. Nico Jurtz (TU Berlin) zaprezentują, w jaki sposób wykorzystać zaawansowane metody symulacji (w tym symulacje CFD i DEM w Simcenter) do projektowania, walidacji i skalowania w procesach inżynierii reakcji.

Dowiesz się:

  • jak wykorzystać symulację na potrzeby analizy dyspersji oraz czasu przebywania substancji w reaktorze,
  • jak połączyć symulację CFD z narzędziami do modelowania procesu, aby przeprowadzić analizę działania reaktora i jednostki.