Szybsza inżynieria reakcji chemicznych: połącz modelowanie procesu oraz symulacje CFD i DEM

Webinar na żądanie

Dowiedz się, jak symulacje multifizyczne CFD i DEM w Simcenter pozwalają zmaksymalizować wydajność operacyjną reaktorów chemicznych

Projekt reaktorów chemicznych zawsze dąży do maksymalizacji skuteczności i wydajności reakcji przy minimalnym zużyciu surowców i energii oraz ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i ilości produktów ubocznych, co ma obniżyć całkowite koszty operacyjne. Multifizyczne symulacje CFD w 3D mogą ulepszyć projekt reaktora i zoptymalizować jego działanie dzięki modelowaniu wszystkich istotnych zjawisk, np. przepływu w złożonych geometriach, przekazywania ciepła, interakcji powierzchniowych i masowych czy interakcji cząsteczek.

Podczas tego webinaru inż. Thomas Eppinger (Siemens DI) i inż. Nico Jurtz (TU Berlin) zaprezentują, w jaki sposób wykorzystać zaawansowane metody symulacji (w tym symulacje CFD i DEM w Simcenter) do projektowania, walidacji i skalowania w procesach inżynierii reakcji.

Dowiesz się:

  • jak wykorzystać symulację na potrzeby analizy dyspersji oraz czasu przebywania substancji w reaktorze,
  • jak połączyć symulację CFD z narzędziami do modelowania procesu, aby przeprowadzić analizę działania reaktora i jednostki.

Realize LIVE and User2User | May 26, 2021 | Virtual

Realize LIVE + User2User – Registration Now Open!

Realize LIVE and User2User – Registration Now Open!

For the first time, the Realize LIVE and User2User (U2U) events are becoming one unified content-rich experience. In the company of your peers from across the Siemens Digital Industries Software portfolio, which now includes Siemens EDA, you’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.

Masz pytania?