Popraw parametry sterownia pojazdem, wdrażając proces określania pożądanej sztywności nadwozia

Webinar na żądanie

Polepsz sterowanie pojazdem, optymalizując proces projektowania nadwozia

Analiza wszystkich parametrów sterowania pojazdem, na które wpływają zmiany projektowe dotyczące sztywności nadwozia.
Analiza wszystkich parametrów sterowania pojazdem, na które wpływają zmiany projektowe dotyczące sztywności nadwozia.

Wdrożenie procesu określania pożądanych wartości dla parametrów sterowania pojazdem wymaga obiektywnej oceny wpływu zmian projektowych w zakresie sztywności nadwozia na samo nadwozie oraz na cały pojazd. Podczas tego webinaru omawiamy, w jaki sposób zdefiniować kluczowe właściwości nadwozia i odnieść obiektywne pomiary do subiektywnych odczuć lub percepcji kierowcy. Takie podejście pozwala na osiągnięcie równowagi między sztywnością strukturalną i właściwościami jezdnymi pojazdu przy jednoczesnym zmniejszeniu jego wagi i ceny.

  • Stwórz proces określania pożądanych ustawień, aby uzyskać równowagę między sztywnością i lekkością konstrukcji a parametrami sterowania pojazdem.
  • Obiektywnie zmierz wpływ zmian projektowych w zakresie sztywności nadwozia na zachowanie pojazdu na torze
  • Skróć czas i zmniejsz koszt konstrukcji pojazdu