Przejdź do treści

Rozwiązanie wyzwań dotyczących rozwoju systemu zarządzania akumulatorem (BMS) dzięki metodom projektowania w oparciu o model

Webinar na żądanie | 50 min.

Usprawnij proces rozwoju algorytmów kontrolnych systemu BMS, aby zmaksymalizować zasięg pojazdu, żywotność baterii oraz zapewnić bezpieczeństwo.

Walidacja algorytmów kontrolnych dla systemu zarządzania akumulatorem
Walidacja algorytmów kontrolnych dla systemu zarządzania akumulatorem

Proces inżynierii oprogramowania kontrolującego działanie systemu BMS to złożone zadanie, którego celem jest osiągnięcie równowagi między bezpośrednią mocą baterii i bezpieczeństwem w trakcie dłuższej eksploatacji. Niezbędne są solidne algorytmy, które dokładnie określą stan baterii i zapewnią rzetelne informacje na temat dostępnej energii, poziomu mocy oraz żywotności akumulatora. Rozwój algorytmów w oparciu o fizyczny prototyp jest czasochłonny, podatny na błędy i może negatywnie odbić się na kwestiach bezpieczeństwa. Strategia projektowania w oparciu o model (MBD) oferuje mechanizm pozwalający na ponowne wykorzystanie scenariuszy testowych na różnych etapach rozwoju i w różnych warunkach operacyjnych, co zapewnia bezpieczną eksploatację akumulatora.

Podczas tego webinaru wytłumaczymy, jak przygotować framework MBD, aby rozwijać i testować algorytmy systemu BMS na podstawie wirtualnego akumulatora. Prezentacja pokaże, jak zaawansowane techniki optymalnej kontroli ulepszają działanie baterii, jak inżynierowie mogą ponownie wykorzystać wirtualny akumulator na różnych etapach rozwoju w różnych środowiskach testowych (MIL, SIL i HIL) oraz jak ponownie wykorzystać scenariusze testowe w różnych fazach.

Poruszane tematy:

  • Kluczowe podsystemy w ramach systemu BMS, które odpowiadają za zasięg pojazdu, bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność.
  • Jak wykorzystać wirtualne modele akumulatora, aby przeanalizować działanie systemu kontrolnego i szybko testować go w powtarzalny sposób z uwzględnieniem zarządzania kwestiami cieplnymi?
  • Kluczowe czynniki wpływające na starzenie się akumulatora – jak system BMS pozwala monitorować ten proces i wydłużyć żywotność sprzętu?


Prezenter: 

Ammon Wright

Kierownik ds. globalnego rozwoju biznesowego – MBSE Control, Siemens Digital Industries Software