Przejdź do treści

Szybsze badanie właściwości flatterowych i zwiększenie produktywności w procesie certyfikacji samolotu

Webinar na żądanie

Analiza aerosprężystości oraz próby flatterowe to centralne i niezwykle istotne kwestie w procesie oceny zdolności statku powietrznego do eksploatacji. Dowiedz się, jak efektywnie przetwarzać dane testowe i uzyskać lepszy wgląd w dynamikę strukturalną konstrukcji.

Gość: Arne Vollan z firmy AeroFEM GmbH

Producenci z branży lotniczej, którzy ubiegają się o certyfikację swoich maszyn, muszą wykazać, że spełniają one wymogi dopuszczenia do lotu. Drgania flatterowe i inne zjawiska aerosprężystości powodujące niestabilność mają istotny wpływ na proces rozwoju statku powietrznego i kryteria oceny zdolności do lotu, które regulują projekty samolotów cywilnych. Loty testowe na granicach obwiedni obciążeń są obarczone ryzykiem, dlatego tak istotne jest uzyskanie dokładnych wyników analizy numerycznej, która pozwala efektywnie i rzetelnie przewidzieć zachowanie maszyny względem drgań flatterowych.

Podczas tego webinaru na życzenie omawiamy typowy proces certyfikacji opartej na analizie oraz proces testowania wykorzystywane w odniesieniu do maszyn lotnictwa ogólnego w celu wykazania zgodności z wymaganiami o numerach 23.629 oraz częściowo 25.629.

Dowiesz się:

  • Jak usprawnić próby flatterowe przy użyciu gotowego, komercyjnego rozwiązania do dokładnego wyodrębniania częstotliwości własnych, tłumienia drgań i kształtów modalnych;
  • W jaki sposób różne rozwiązania (badanie zjawisk aeroelastycznych statycznych i dynamicznych oraz analizy flatterowe) wykorzystuje się do określania obwiedni obciążeń i tworzenia dokładnych przewidywań właściwości flatterowych;
  • Jak dostosować ten proces do własnych metod?