Przejdź do treści

"Pakiet startowy" SIMATIC IT Preactor AS

Webinar na żądanie

Obejrzyj webinar i poznaj możliwości systemu SIMATIC IT Preactor AS Standard.

 
Gama produktów SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling została zmodernizowana poprzez wprowadzenie funkcjonalności, które były wcześniej dostępne tylko na najwyższym poziomie cenowym. Wszystkie produkty
z rodziny Preactor AS są teraz interaktywnymi wielowarunkowymi systemami harmonogramowania. Oznacza to, że dostępność zasobów oraz dodatkowe warunki, takie jak oprzyrządowanie oraz dostępność materiałów są uwzględniane
podczas procesu harmonogramowania. SIMATIC IT Preactor jest zaprojektowany tak, aby umożliwiać łatwą integrację
z innymi systemami biznesowymi i tym samym pozwalać na pobieranie wszelkich wymaganych danych, na przykład listy zleceń z systemu ERP/MRP lub aktualnego postępu produkcji z systemu MES (SIMATIC IT UA). Jest to wspomagane
przez prosty, intuicyjny interfejs wymiany danych oraz potężne narzędzie workflow, które pozwala na szybkie wdrożenie integracji.
SIMATIC IT Preactor AS Standard tworzy harmonogramy oparte na dostępności zasobów, dodatkowych ograniczeniach i potrzebach materiałowych stawianych przez dane zlecenie. Podczas procesu harmonogramowania, Preactor AS Standard może uwzględniać różne prędkości wykonywania operacji na różnych zasobach, stosować czasy przezbrojeń zgodnie z sekwencją zleceń na podstawie atrybutów operacji i zezwalać na nakładanie się czasów lub stosować zapasy czasowe.