Przejdź do treści

Tworzenie najlepszych praktyk dla algorytmów cyfrowej walidacji pojazdów autonomicznych

Webinar na żądanie | 41 min.

Wykorzystaj wirtualne modele i scenariusze: od dokładnego przedstawienia sytuacji na drodze po definicję optymalnych trajektorii i strategii sterowania.

Główne wyzwania podczas opracowywania systemów ADAS i pojazdów autonomicznych obejmują między innymi walidację percepcji, planowanie, oraz metody i algorytmy sterowania. Rozpoznanie środowiska oraz sytuacji na drodze przeprowadza się z wykorzystaniem danych z licznych czujników oraz obrazów z kamer, które zostają połączone w odpowiedni sposób. Sieci głębokiego uczenia ulegają ulepszeniu na podstawie danych z jazd testowych. Pod uwagę należy wziąć szeroki zakres scenariuszy na drodze, aby zapewnić wystarczające pokrycie testowe. Te scenariusze są wykorzystywane również w celu walidacji bezpieczeństwa algorytmów sterowania.

Wirtualną walidację oraz testy wykorzystuje się, by spełnić te wymagania w rozsądnym przedziale czasowym. Tworzona jest cyfrowa struktura, która obejmuje reprezentację czujników oraz środowiska na drodze, a także często niezbędną, realistyczną dynamikę pojazdu.

W tym webinarze nasi eksperci przedstawiają i ilustrują kolejne kroki: zaczynając od „wyczucia” środowiska, aż po definicję i śledzenie właściwej trajektorii pojazdu. Poruszone tematy:

  • Wirtualne scenariusze, które rozszerzają pokrycie testowe i poprawiają weryfikację bezpieczeństwa
  • Główne wymagania wirtualnych ram testowania
  • Jak osiągnąć równowagę między wszystkimi parametrami, w tym komfortem, wydajnością, oszczędnością paliwa itp.?