Przejdź do treści

3 potwierdzone scenariusze dotyczące aeroakustyki i aero-wibroakustyki, które pozwalają przewidzieć poziom hałasu

Webinar na żądanie

Korzyści z wykorzystania modeli lean elementów skończonych w celu określenia hałasu wywołanego przez wiatr, wiatraki oraz system HVAC

We wnętrzu samochodu, w szczególności w przypadku pojazdu hybrydowego lub elektrycznego, ogólny hałas jest zdominowany przez system HVAC, układ chłodzenia i odgłosy wiatru.

Podczas tego webinaru zademonstrujemy, jak wykorzystać modele lean elementów skończonych, aby ułatwić przewidywanie hałasu wywołanego przepływem. W celu rozwiązania kwestii aeroakustycznych i aero-wibroakustycznych w zakresie generacji źródła i propagacji rozwiązanie obsługuje trzy rodzaje scenariuszy:

  • Zewnętrzne obciążenia wywoływane przez przepływ, które oddziaływają na elastyczną strukturę, np. odgłosy wiatru
  • Wewnętrzne obciążenia aerodynamiczne w przewodach systemu HVAC
  • Obciążenia aerodynamiczne oddziaływające na łopatki wiatraka lub dmuchawę

To podejście do modelowania aeroakustycznego umożliwia stworzenie źródła opartego na ciśnieniu dla stacjonarnych lub obrotowych powierzchni przy minimalnej wymaganej ilości danych z rozwiązań CFD. Połączenie solwera strukturalnego modeli elementów skończonych z rozwiązaniami akustycznymi FEM AO pozwala również na uwzględnienie efektów instalacji na propagację dźwięku.

Webinar jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników systemów 3D CAE oraz CFD — od ekspertów po analityków — którzy chcą przewidzieć kwestie hałasu generowanego przez przepływ i rozwiązać je na wczesnych etapach procesu projektowania.