Przejdź do treści

Ocena termoelektrycznego silnika napędzającego wiropłat z wykorzystaniem symulacji systemów

Webinar na żądanie

Przekonaj się, jak Cranfield University wykorzystuje oprogramowanie Simcenter Amesim do oceny działania turbiny gazowej wykorzystywanej jako napęd wiropłatu.

Branża lotnicza, w tym również wiropłaty, jest uznawana za najszybciej rosnące źródło emisji CO2, zwłaszcza biorąc pod uwagę prognozy, które przewidują dwukrotny wzrost ruchu lotniczego w latach 2016–2035. Hybrydowe, elektryczne układy napędowe stanowią potencjalne rozwiązanie, które ma szansę umożliwić osiągnięcie wyznaczonych na rok 2050 celów dotyczących emisji zanieczyszczeń, hałasu i wydajności. Podczas tego webinaru dowiesz się, jak przy użyciu symulacji systemów ocenić i zoptymalizować wydajność operacyjną i konfigurację turbin gazowych wykorzystywanych do napędzania wiropłatów.

Ø  Na początku dr Olivier Broca z firmy Siemens PLM Software przedstawi metody modelowania silników lotniczych i turbin gazowych oraz możliwości symulacji w oprogramowaniu Simcenter Amesin: od poziomu sprzętu i podsystemów aż do działania całego silnika.

Ø Następnie dr Ioannis Roumeliotis z Cranfield University opisze sposób wykorzystania Simcenter Amesim do zintegrowanej oceny elektrycznego, hybrydowego napędu wiropłata wykorzystującego proste i rekuperacyjne konfiguracje turbiny gazowej. Jako przykład wykorzysta średni helikopter dwusilnikowy.

 Więcej na temat Ioannisa Roumeliotisa: Dr Ioannis Roumeliotis jest wykładowcą przedmiotu „Napęd turbiny gazowej i integracja systemów cieplnych” w Centrum Inżynierii Napędów Cranfield University. Brał udział w 15 projektach unijnych, między innymi: AEROTEST, TATEM, VIVACE, NEWAC, CRESCENDO (jako kierownik techniczny), ECATS i DEMOS (CLEAN SKY 2). Uczestniczył również w ośmiu projektach branżowych związanych z symulacją turbin gazowych, ich modelowaniem, monitorowaniem i diagnostyką awarii. Obecnie prowadzi badania w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania ciepłem w ramach projektu PIPS (Powerplant Integration with Platform Systems) Innovate UK. Wspiera również działania grupy Cranfield University Rolls-Royce UTC Aero Systems Design, Integration & Performance związane z symulacją turbin gazowych i współpracuje z firmą Siemens Industry Software w zakresie modelowania turbin gazowych i symulacji zintegrowanych układów napędowych. Za swoją działalność badawczą otrzymał wiele wyróżnień, między innymi nagrodę za najlepszy artykuł American Society of Mechanical Engineers Cycle Innovations Committee w 2012 roku.

     Więcej na temat dr. Oliviera Broci: Uzyskał stopień doktora w dziedzinie systemów energetycznych i mechaniki płynów na Supaero ISAE (Francja). Brał udział w licznych projektach francuskich i unijnych, początkowo w branży gazowej i naftowej oraz motoryzacyjnej, skupiając się na testach i pomiarach. W ostatnich latach koncentruje się na projektach z branży lotniczej (CRESCENDO i TOICA). Obecnie kieruje zespołem zarządzającym i rozwijającym produkt Simcenter Amesim pod kątem aeronautyki, branży kosmicznej i obronnej.