Przejdź do treści

Rozwiązanie Advanced Machine Engineering umożliwi Ci stawienie czoła kluczowym wyzwaniom z dziedziny projektowania, inżynierii i wytwarzania

Webinar na żądanie | 14 min.

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Advanced Machine Engineering pomaga producentom maszyn przemysłowych radzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami biznesowymi.

Advanced Machine Engineering

Podczas tego webinaru omówimy największe wyzwania, przed którymi stoją producenci maszyn przemysłowych, oraz skupimy się na ich potrzebach w zakresie konstrukcji bardziej inteligentnych maszyn. Uporanie się z tym wyzwaniami wymaga od producentów integracji kluczowych aspektów rozwoju, takich jak zarządzanie wymogami, konfiguracją, zmianami, koszami i projektami. Konieczna jest również bardziej efektywna definicja złożonych wymagań, które należy spełniać już w początkowej fazie projektu oraz zarządzanie nimi, a także integracja elektroniki i oprogramowania w projekcie. W firmie Siemens Digital Industries Software wierzymy, że rozwiązanie Advanced Machine Engineering pozwoli Ci sprostać tym wyzwaniom.

Oprócz omówienia rozwiązania Advanced Machine Engineering zaprezentujemy również najświeższe sukcesy odniesione przez klientów, którzy nawiązali współpracę z Siemens Digital Industries Software.


Webinar jest prowadzony w języku angielskim.