Zaawansowane symulacje hydrodynamiczne na potrzeby analizy wydajności oraz bezpieczeństwa statków

Webinar na żądanie | 48 min.

Rejestr Lloyda wykorzystuje analizę CFD do złożonych zastosowań w branży morskiej

Standardowa symulacja hydrodynamiki statku na potrzeby optymalizacji kadłuba

Analiza CFD staje się standardowym narzędziem do symulacji hydrodynamiki kadłubów wolnych od zanieczyszczeń. Jednak symulację tego rodzaju można wykorzystać również do złożonych zastosowań, co umożliwia lepsze zrozumienie wszystkich aspektów działania statku oraz jego bezpieczeństwa.

Podczas niniejszego webinaru Rejestr Lloyda zaprezentuje najświeższe wyniki swojej pracy w Simcenter STAR-CCM+, aby odnieść się do tematów takich jak optymalizacja statku, zrzut zanieczyszczonej wody oraz stateczność.

Dołącz do webinaru, aby dowiedzieć się więcej na temat zaawansowanych symulacji hydrodynamiki, włączając w to walidację. Przekonaj się też, jak Rejestr Lloyda wykorzystuje oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ oraz HEEDS, by spełnić wymagania swoich klientów.

Dowiesz się:

  • jak Rejestr Lloyda wykorzystuje oprogramowanie Simcenter STAR-CCM+ do złożonych symulacji hydrodynamiki,
  • jakie były niedawne prace dotyczące stateczności, zrzutu zanieczyszczonej wody oraz optymalizacji statku,
  • jak analiza CFD może zwiększyć produktywność dzięki automatyzacji oraz optymalizacji.