Przejdź do treści

Doskonałość programowa w branży lotniczej i obronnej z wykorzystaniem rozwiązania Product Realization

Webinar na żądanie | 62 min.

Dowiedz się, jak firmy z branży lotniczej i obronnej znajdują sposoby na współpracę między działami odpowiedzialnymi za projektowanie i produkcję

Programy realizowane przez przemysł lotniczy i obronny stają się coraz bardziej złożone, przetargi stanowią coraz większe wyzwanie, a priorytety klientów ulegają zmianom. Zapotrzebowanie na nowe technologie, na przykład kompozyty do bardziej wydajnych paliwowo samolotów będzie stale rosnąć. Firmy z branży lotniczej muszą również liczyć się z koniecznością spełnienia wielu wymogów prawnych, mających na celu zapewnienie udokumentowania i identyfikowalności praktyk projektowych i produkcyjnych. Nacisk na skuteczniejszą realizację programów w branży lotniczej i obronnej jest obecnie bezprecedensowy. Zdobycie zamówień w wysoce konkurencyjnym środowisku wymaga od przedsiębiorstw w przemyśle lotniczym składania atrakcyjnych ofert, demonstrujących również ich zdolność do realizacji celów programu oraz przestrzegania wymagań i harmonogramów produkcji. Nie jest to łatwe zadanie i wymaga ponownego przemyślenia kompleksowego zarządzania programami — od wstępnej koncepcji aż po ich realizację.

Podczas tego webinaru od Aviation Week dowiesz się, jak firmy z branży lotniczej i obronnej starają się znaleźć bardziej efektywne sposoby na polepszenie współpracy między działami odpowiedzialnymi za projektowanie i produkcję. Branża potrzebuje odpowiedniego podejścia do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), które będzie oparte na procesach, uwzględni kwestie inżynierii wytwarzania we wszystkich aspektach rozwoju produktu — od jego opracowywania po rozwiązania inżynieryjne i wytwarzanie. Może to zwiększyć rentowność, reputację i udowodnić zdolność firmy do prowadzenia programu z powodzeniem.

Prelegenci

  • Roger Smith, kierownik zespołu Model Based Manufacturing Integrated Product Team, Northrop Grumman
  • Dave Riemer, wiceprezes ds. strategii lotniczej i obronnej, Siemens Digital Industries Software
  • David A. Wilkins, dyrektor na Amerykę Pn. i Płd. ds. konsultingu w rozwiązaniach produkcyjnych, Siemens Digital Industries Software

Kluczowe tematy

  • Wczesne włączenie inżynierii produkcji w proces oceny propozycji projektowych, dokładne planowanie terminowego wydania produktu i efektywna komunikacja w ramach zakładu produkcyjnego to przykładowe możliwości, które pozwolą firmom przenieść integrację definicji projektowej na początek procesu rozwoju produktu.
  • Rozwiązanie Product Realization dla branży lotniczej i obronnej od Siemens Digital Industries Software oferuje skupione na procesie podejście, które ma przenieść decyzje produkcyjne i produktowe na początek cyklu życia, aby ocena możliwości wytworzenia układów lotniczych była osiągalna już na etapie ich projektowania.

Powiązane zasoby