Przejdź do treści

Wysoki poziom komfortu pasażerów oraz doskonałe działanie systemów HVAC i elementów wyposażenia

Webinar na żądanie | 21 min.

Wykorzystanie automatyzacji na potrzeby szybkiej symulacji 3D CFD kabiny

Ocena komfortu wynikającego z projektu instalacji HVAC z wykorzystaniem wiernych modeli w Simcenter STAR-CCM+
Ocena komfortu wynikającego z projektu instalacji HVAC z wykorzystaniem wiernych modeli w Simcenter STAR-CCM+

Odpowiednio zaprojektowana kabina to standard, jeśli chodzi o współczesne pojazdy elektryczne. Najlepsze projekty biorą pod uwagę komfort pasażerów zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach. Utrzymują również zalecany zakres temperatur dla najważniejszych komponentów elektronicznych przy jednoczesnym zminimalizowaniu poboru energii przez pojazd.

Symulacja systemów pomaga konstruktorom zmniejszyć ogólny poziom zużycia energii. Jednak w miarę rozwoju projektu konieczne jest wykorzystanie modeli o wysokiej wierności, które pozwolą ocenić komfort w odniesieniu do projektu instalacji HVAC, a również szczegółowy przepływ ciepła wokół komponentów elektronicznych. Takie oceny należy przygotować w ciągu kilku dni (a nie tygodni), sprawnie przeanalizować wpływ zmian i szybciej od konkurencji stworzyć nowe, lepsze projekty. Odpowiednie rozwiązanie pozwala na analizę setek komponentów oraz sylwetek pasażerów podczas jednej symulacji, jeszcze przed konstrukcją pierwszego prototypu.

Podczas webinaru zostaną poruszone następujące tematy:

  • Jak rozszerzenie wykorzystania symulacji systemów na wierny model kabiny w 3D pozwala prowadzić lepsze symulacje predykcyjne?
  • Jak możliwości automatycznego przygotowania powierzchni oraz wykorzystania setek brył pozwalają na ocenę architektury, wydajności energetycznej, profili przepływu ciepła i rozkładu temperatury?