Przejdź do treści
Seria webinarów na żądnie

Rozwiązania w zakresie inżynierii wytrzymałości i trwałości

Nasze rozwiązania pomogą Ci dostarczać lżejsze, bardziej wytrzymałe i trwałe konstrukcje, które uwzględniają różnice geograficzne i mniejszą masę pojazdu.

Strategie związane z wytrzymałością i trwałością 
Twórz strategie związane z wytrzymałością i trwałością na wszystkich etapach procesu projektowania, zaczynając od zbierania danych dotyczących obciążeń na drodze, ich analizy i eksploracji, przez przewidywanie obciążeń, analizę naprężeń i zmęczenia materiału, aż po bilansowanie wagi, inżynierię trwałości i wytrzymałości. 
 
Pozyskiwanie danych dotyczących obciążenia na drogach
Dokładnie zrozum obciążenia, którym będą podlegać produkty w cyklu życia i mierz odpowiedź pojazdu z wykorzystaniem danych dotyczących obciążenia na drodze.
 
Harmonogramy testów wytrzymałościowych dostosowane do klienta
Kontroluj koszty i skróć czas wprowadzenia produktów na rynek, prowadząc testy dostosowane do potrzeb klienta, aby ustalić realistyczne cele dotyczące wytrzymałości pojazdu, które odpowiadają profilowi użytkownika końcowego.
 
Analiza danych obciążeniowych
Przyspiesz proces zdobywania kluczowych informacji podczas przygotowywania testów na stanowisku badawczym i szczegółowych symulacji poprzez szybszą konsolidację danych, analizę opadów oraz eksperymentalną analizę zmęczenia materiału.
 
Metody obliczania wytrzymałości zmęczeniowej w systemach CAE umożliwiają optymalizację projektów i wirtualne sprawdzanie poprawności
Optymalizuj komponenty w świecie wirtualnym, przewidując wpływ materiałów i zwiększając dokładność zmian dokonywanych w złożonych geometriach i spoinach. 
 
Analiza strukturalna w systemie CAE
Wykorzystaj zintegrowaną platformę, aby przygotować model CAD pod kątem CAE i wykonać analizę strukturalną, aby wirtualnie ocenić działanie produktu we wszystkich możliwych warunkach operacyjnych.