Video

SIMATIC IT Preactor APS - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

W tym 3-minutowym video Jakub Sokolewicz przedstawia zalety wdrożenia systemu APS. SIMATIC IT Preactor APS to rodzina oprogramowania do planowania i harmonogramowania, która zapewnia: 

  • Lepszy wgląd w proces produkcji
  • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów i większą wydajność
  • Mniejsze obłożenie magazynów i ograniczenie produkcji w toku
  • Łatwiejsze analizowanie wpływu i zarządzanie zmianami
  • Lepszą obsługa klienta

Producenci muszą reagować na nieoczekiwane zmiany w sposób szybki i inteligentny, a przy tym być w stanie szybko realizować zamówienia i zaspokajać potrzeby klientów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów optymalizujących popyt oraz podaż i na tej podstawie generujących możliwe do zrealizowania harmonogramy produkcji. 

Rozwiązanie można ściśle zintegrować z oprogramowaniem ERP, systemami realizacji produkcji (MES), oprogramowaniem do księgowania i prognozowania, zbiorami danych z hali produkcyjnej oraz arkuszami kalkulacyjnymi.

Produkty SIMATIC IT Preactor APS są gotowe do pracy od razu po instalacji. Można je też dostosować i skonfigurować tak, aby spełniały wymogi przedsiębiorstwa w zakresie planowania i harmonogramowania.

Rozpocznij digitalizację od zaawansowanego planowania i harmonogramowania.

Dziękujemy za zainteresowanie produktem Simatic IT Preactor APS

Skontaktuj się z nami

Info.pl.plm@siemens.com lub +48 22 339 3523