White paper

Wpływ elektryfikacji pojazdów na projekt układów elektrycznych

Pojazdy autonomiczne i elektryczne wymagają znaczących zmian w dotychczasowej architekturze elektryki i elektroniki. Zmiany te są w szczególności podyktowane obecnością układów wysokiego napięcia, rosnącymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa oraz koniecznością znacznej redukcji masy pojazdu w celu zwiększenia jego zasięgu. Nawet większe znaczenie ma utrzymanie poprawnego działania w przypadku wystąpienia usterki, wzrost obciążenia sieci oraz konieczność walidacji wymagań na wyższych poziomach autonomii pojazdu. Wyścig w stronę bezzałogowych, elektrycznych samochodów stale nabiera tempa.

W niniejszym artykule technicznym omówimy niektóre kwestie związane z autonomią i elektryfikacją pojazdów. Następnie przeanalizujemy wpływ wysokiego napięcia na sposób projektowania układów elektrycznych.

You have successfully registered for the white paper

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

Download

You have successfully registered for the white paper

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Pojazdy autonomiczne i elektryczne wymagają znaczących zmian w dotychczasowej architekturze elektryki i elektroniki. Zmiany te są w szczególności podyktowane obecnością układów wysokiego napięcia, rosnącymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa oraz koniecznością znacznej redukcji masy pojazdu w celu zwiększenia jego zasięgu. Nawet większe znaczenie ma utrzymanie poprawnego działania w przypadku wystąpienia usterki, wzrost obciążenia sieci oraz konieczność walidacji wymagań na wyższych poziomach autonomii pojazdu. Wyścig w stronę bezzałogowych, elektrycznych samochodów stale nabiera tempa.

W niniejszym artykule technicznym omówimy niektóre kwestie związane z autonomią i elektryfikacją pojazdów. Następnie przeanalizujemy wpływ wysokiego napięcia na sposób projektowania układów elektrycznych.

You have successfully registered for the white paper