Analyst Report

Badanie firmy TIRIAS Research poświęcone tworzeniu niestandardowych układów scalonych na potrzeby systemów ADAS oraz pojazdów automatycznych z wykorzystaniem platformy PAVE360

Poprosiliśmy Jima McGregora z firmy badawczej TIRIAS, aby skomentował istotną rolę tworzenia niestandardowych układów scalonych na potrzeby systemów ADAS oraz pojazdów automatycznych oraz to, jak platforma PAVE360 może pomóc w tym zadaniu. W swoim raporcie McGregor poruszył między innymi następujące tematy:

  • Jak symulacja może ułatwić prowadzenie eksperymentów z różnymi czujnikami, elementami wykonawczymi, sterownikami silnika oraz rozwiązaniami do przetwarzania danych?
  • Jakie są ograniczenia powszechnie dostępnych układów typu SoC (System-on-a-chip) przy wykorzystaniu ich do opartych na obliczeniach zastosowań w systemach ADAS oraz pojazdach autonomicznych?
  • Jakie korzyści płyną z powiązania symulacji układów SoC oraz innych systemów w pojeździe: czujników, sieci, elementów wykonawczych, sterowników silnika, a także całych pojazdów?

You have successfully registered to download the TIRIAS Brief “AV Simulation Extends to Silicon”

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you.

Read the TIRIAS research report

You have successfully registered to download the TIRIAS Brief “AV Simulation Extends to Silicon”

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Poprosiliśmy Jima McGregora z firmy badawczej TIRIAS, aby skomentował istotną rolę tworzenia niestandardowych układów scalonych na potrzeby systemów ADAS oraz pojazdów automatycznych oraz to, jak platforma PAVE360 może pomóc w tym zadaniu. W swoim raporcie McGregor poruszył między innymi następujące tematy:

  • Jak symulacja może ułatwić prowadzenie eksperymentów z różnymi czujnikami, elementami wykonawczymi, sterownikami silnika oraz rozwiązaniami do przetwarzania danych?
  • Jakie są ograniczenia powszechnie dostępnych układów typu SoC (System-on-a-chip) przy wykorzystaniu ich do opartych na obliczeniach zastosowań w systemach ADAS oraz pojazdach autonomicznych?
  • Jakie korzyści płyną z powiązania symulacji układów SoC oraz innych systemów w pojeździe: czujników, sieci, elementów wykonawczych, sterowników silnika, a także całych pojazdów?

You have successfully registered to download the TIRIAS Brief “AV Simulation Extends to Silicon”