Przejdź do treści
White paper

Inteligentna produkcja w branży elektronicznej: Zapewnienie w pełni cyfrowej strategii, która integruje procesy mechaniczne i wytwarzanie płytek PCB

Niniejszy artykuł techniczny opisuje transformacyjne podejście do wytwarzania elektroniki, które stało się możliwe dzięki głębokiemu zrozumieniu tej branży i potrzeb charakterystycznych dla niej w dzisiejszych czasach. Szczegółowo omawia on w pełni cyfrową strategię, która wspiera zarówno projektowanie płytek PCB jak i projektowanie mechaniczne, jednocząc pełen cykl życia produktu — od pierwszego pomysłu i produkcji aż po klientów końcowych. W klimacie zorientowanym na klienta, który oczekuje niespotykanej dotąd liczby nowych produktów, takie podejście może skrócić czas wprowadzania ich na rynek o nawet 50%, ograniczyć koszty rozwoju o nawet 25% i pozwolić na osiągnięcie niemalże doskonałej jakości wyrobu.


Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

You have successfully registered to download our white paper:
Siemens Digital Industries Software Smart Manufacturing for Electronics


First time signing up for Siemens Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków