Artykuł techniczny

Siedem wniosków dotyczących zwinnego tworzenia oprogramowania

Największe błędy popełniane w zakresie zwinnego tworzenia oprogramowania wiążą się z niemożnością ciągłego usprawniania procesów — głównie dlatego, że większość rzekomo zwinnych organizacji nie jest w stanie zmienić swojego sposobu myślenia. Nawet te, którym lepiej wychodzi wprowadzanie rewolucji w działaniach, mierzą się z zastojem w rozwoju używanych narzędzi, niechęcią do zmian lub brakiem możliwości przeniesienia usprawnień osiągniętych w ramach procesu na łańcuch narzędzi. Dzięki przeniesieniu zasad zwinności na poziom całego przedsiębiorstwa korporacje i inne duże organizacje dostrzegają nareszcie możliwość pełnego wykorzystania potencjału podejścia zwinnego.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Success

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Największe błędy popełniane w zakresie zwinnego tworzenia oprogramowania wiążą się z niemożnością ciągłego usprawniania procesów — głównie dlatego, że większość rzekomo zwinnych organizacji nie jest w stanie zmienić swojego sposobu myślenia. Nawet te, którym lepiej wychodzi wprowadzanie rewolucji w działaniach, mierzą się z zastojem w rozwoju używanych narzędzi, niechęcią do zmian lub brakiem możliwości przeniesienia usprawnień osiągniętych w ramach procesu na łańcuch narzędzi. Dzięki przeniesieniu zasad zwinności na poziom całego przedsiębiorstwa korporacje i inne duże organizacje dostrzegają nareszcie możliwość pełnego wykorzystania potencjału podejścia zwinnego.