White paper

Testowanie systemu w oparciu o model: Skuteczne połączenie testów oraz symulacji w rozwoju opartym na modelu

Przeczytaj artykuł techniczny i dowiedz się więcej o testowaniu systemów w oparciu o model oraz możliwych zastosowaniach tego podejścia. To wyjątkowe rozwiązanie łączy testy fizyczne oraz symulację w jednym środowisku, aby przyspieszyć rozwój, zapewniając poszerzone dane inżynieryjne. Technologia testowania systemu w oparciu o model pomaga inżynierom zajmującym się testami oraz symulacją przewidzieć i usprawnić działanie złożonych i inteligentnych systemów mechatronicznych pod kątem atrybutów takich jak charakterystyka jazdy i prowadzenia, akustyka oraz komfort.

Poznaj trzy główne kategorie technik wirtualnej detekcji oraz ich zastosowania:

  • Testowanie na potrzeby symulacji
  • Testowanie podczas symulacji
  • Symulacja na potrzeby testowania

Thank you! Your information has been received.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

Download the white paper: Model-based system testing: Efficiently combining test and simulation for model-based development

Thank you! Your information has been received.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Przeczytaj artykuł techniczny i dowiedz się więcej o testowaniu systemów w oparciu o model oraz możliwych zastosowaniach tego podejścia. To wyjątkowe rozwiązanie łączy testy fizyczne oraz symulację w jednym środowisku, aby przyspieszyć rozwój, zapewniając poszerzone dane inżynieryjne. Technologia testowania systemu w oparciu o model pomaga inżynierom zajmującym się testami oraz symulacją przewidzieć i usprawnić działanie złożonych i inteligentnych systemów mechatronicznych pod kątem atrybutów takich jak charakterystyka jazdy i prowadzenia, akustyka oraz komfort.

Poznaj trzy główne kategorie technik wirtualnej detekcji oraz ich zastosowania:

  • Testowanie na potrzeby symulacji
  • Testowanie podczas symulacji
  • Symulacja na potrzeby testowania

Thank you! Your information has been received.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.