Ebook

Zintegrowany system MES pozwala uporać się z 6 głównymi wyzwaniami produkcyjnymi branży MedTech

Niniejszy e-book analizuje sześć głównych wyzwań, z którymi mierzą się producenci z branży technologii medycznej (MedTech) i przedstawia rozwiązania oraz strategie wdrożenia, które stanowią klucz do ich pokonania. U podstaw cyfrowego przedsiębiorstwa leżą w szczególności zintegrowane systemy realizacji produkcji (MES), ponieważ pozwalają one zintegrować wirtualny świat projektowania i inżynierii z fizycznym światem produkcji.

Inwestycja w nowoczesny, zintegrowany system MES to jeden z najważniejszych elementów, które ułatwiają wdrożenie technologii i przyspieszają tworzenie jakościowych innowacji na rynku MedTech.

You have successfully registered to download the e-book.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

You have successfully registered to download this e-book, enjoy reading it

Download link

You have successfully registered to download the e-book.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

Być może zainteresuje Cię również:

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Niniejszy e-book analizuje sześć głównych wyzwań, z którymi mierzą się producenci z branży technologii medycznej (MedTech) i przedstawia rozwiązania oraz strategie wdrożenia, które stanowią klucz do ich pokonania. U podstaw cyfrowego przedsiębiorstwa leżą w szczególności zintegrowane systemy realizacji produkcji (MES), ponieważ pozwalają one zintegrować wirtualny świat projektowania i inżynierii z fizycznym światem produkcji.

Inwestycja w nowoczesny, zintegrowany system MES to jeden z najważniejszych elementów, które ułatwiają wdrożenie technologii i przyspieszają tworzenie jakościowych innowacji na rynku MedTech.

You have successfully registered to download the e-book.

First time signing up for Siemens Digital Industries Software emails? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.