Przejdź do treści
Video

Zarządzanie ryzykiem i działaniami w branży lotniczej w celu przedstawienia zgodności z przepisami

Spełnienie wymagań dotyczących komponentów elektrycznych staje się coraz bardziej kosztownym zadaniem, a manualne tworzenie raportów wiąże się z opóźnieniami, które mogą negatywnie odbić się na rentowności programu lotniczego. Bezpośredni dostęp do cyfrowego bliźniaka umożliwia zaś analizę faz lotu oraz różnych scenariuszy operacyjnych. Inżynierowie mogą wtedy tworzyć raporty pokazujące wyniki analizy oraz szczegóły projektów, które wspierają proces certyfikacji typu oraz kolejne etapy dopuszczenia samolotu do eksploatacji (EIS).Zanim statek powietrzny zostanie dopuszczony do lotu, musi przejść przez proces certyfikacji. Jednym z etapów certyfikacji okablowania elektrycznego jest analiza obciążeń wpływających na system w każdej fazie lotu. Ma to szczególne znaczenie w branży lotniczej, ponieważ każdy znak rejestracyjny oznacza unikalny samolot (masowa indywidualizacja). Nasze rozwiązanie pozwala na ciągłą weryfikację produktów podczas całego cyklu rozwoju z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka. Najwięksi producenci samolotów na świecie mogą analizować obciążenia elektryczne i automatycznie generować potrzebne raporty, co znacząco usprawnia proces, który niegdyś opierał się na manualnych i czasochłonnych działaniach.