Resource

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) znajduje coraz szersze zastosowanie w projektowaniu konstrukcji morskich. Analizę CFD prowadzi się zazwyczaj w skali modelu, a następnie porównuje wyniki z danymi z basenu testowego. Niestety konwersja danych ze skali modelu na skalę rzeczywistą jest problematyczna ze względu na brak skalowania liczby Reynoldsa. Oznacza to, że optymalny projekt w skali modelu często nie odpowiada wymaganiom skali rzeczywistej. Na poziomie modelu utrudniona jest również analiza interakcji między poszczególnymi elementami statku w różnych skalach. Dotyczy to na przykład zależności między kadłubem i śrubą napędową lub urządzeniami oszczędzającymi energię. 

W tym artykule technicznym prof. Milovan Peric omawia niektóre z wątpliwości dotyczących prowadzenia analizy CFD w skali rzeczywistej i zachęca do wykorzystania jej przy badaniu projektu konstrukcji morskich w realistycznych warunkach operacyjnych. Niniejszy artykuł analizuje wpływ skalowania liczby Reynoldsa i wymagania dotyczące siatki obliczeniowej, a także prezentuje złożone przykłady symulacji CFD w skali rzeczywistej. W wielu przypadkach symulacja w skali rzeczywistej jest bardziej dokładna oraz wiarygodna i pozwala na głębsze zrozumienie działania projektu.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

Czytaj dalej

This resource is now available.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) znajduje coraz szersze zastosowanie w projektowaniu konstrukcji morskich. Analizę CFD prowadzi się zazwyczaj w skali modelu, a następnie porównuje wyniki z danymi z basenu testowego. Niestety konwersja danych ze skali modelu na skalę rzeczywistą jest problematyczna ze względu na brak skalowania liczby Reynoldsa. Oznacza to, że optymalny projekt w skali modelu często nie odpowiada wymaganiom skali rzeczywistej. Na poziomie modelu utrudniona jest również analiza interakcji między poszczególnymi elementami statku w różnych skalach. Dotyczy to na przykład zależności między kadłubem i śrubą napędową lub urządzeniami oszczędzającymi energię. 

W tym artykule technicznym prof. Milovan Peric omawia niektóre z wątpliwości dotyczących prowadzenia analizy CFD w skali rzeczywistej i zachęca do wykorzystania jej przy badaniu projektu konstrukcji morskich w realistycznych warunkach operacyjnych. Niniejszy artykuł analizuje wpływ skalowania liczby Reynoldsa i wymagania dotyczące siatki obliczeniowej, a także prezentuje złożone przykłady symulacji CFD w skali rzeczywistej. W wielu przypadkach symulacja w skali rzeczywistej jest bardziej dokładna oraz wiarygodna i pozwala na głębsze zrozumienie działania projektu.