White paper

Wdróż standard SAE J1939 w projekcie pojazdu komercyjnego

Organizacja SAE zdefiniowała standard J1939 dotyczący interoperacyjności pokładowych sieci komunikacyjnych, który obsługuje pojazdy ciężkie oraz terenowe. Wdrożenie tego standardu pozwala na łączenie traktorów, przyczep i akcesoriów bez konieczności dodatkowego dostosowania. Niniejszy artykuł opisuje, jak zastosować zestaw narzędzi firmy Mentor do generatywnego projektowania systemów elektrycznych i elektronicznych (E/E) według definicji architektury E/E i zrewolucjonizowania procesu projektowania elektryki i elektroniki w pojeździe. Proces ten może wykorzystywać standardową bibliotekę sygnałów i wiadomości ze standardu SAE J1939, zdefiniowane funkcje oraz architekturę E/E do wygenerowania projektu.

You have successfully requested our whitepaper. You will also receive an email with the download link.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Thank you!

Download now

You have successfully requested our whitepaper. You will also receive an email with the download link.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Organizacja SAE zdefiniowała standard J1939 dotyczący interoperacyjności pokładowych sieci komunikacyjnych, który obsługuje pojazdy ciężkie oraz terenowe. Wdrożenie tego standardu pozwala na łączenie traktorów, przyczep i akcesoriów bez konieczności dodatkowego dostosowania. Niniejszy artykuł opisuje, jak zastosować zestaw narzędzi firmy Mentor do generatywnego projektowania systemów elektrycznych i elektronicznych (E/E) według definicji architektury E/E i zrewolucjonizowania procesu projektowania elektryki i elektroniki w pojeździe. Proces ten może wykorzystywać standardową bibliotekę sygnałów i wiadomości ze standardu SAE J1939, zdefiniowane funkcje oraz architekturę E/E do wygenerowania projektu.

You have successfully requested our whitepaper. You will also receive an email with the download link.