Resource

Badanie LNS: Zapewnianie jakości w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek

Konieczność wykrywania problemów z jakością na wczesnym etapie projektu nigdy nie była większa i cały czas rośnie. Na rynkach panuje zwiększona świadomość w zakresie kłopotów wynikających z niewykrytych w porę problemów z jakością, co otwiera nowe możliwości działania przed przedsiębiorstwami, które stosują proaktywne podejście do jakości produktów, oparte na szybkim reagowaniu.
Producenci, którzy potrzebują dużo czasu na reakcję i są nieprzygotowani na szybko następujące zmiany i innowacje, muszą mierzyć się ze znaczącym ryzykiem obniżenia jakości produktów oraz wynikającą z niego negatywną reakcją rynku.

Trzydzieści siedem procent liderów w dziedzinie jakości twierdzi, że „brak kultury dbania o jakość” stanowi główny problem uniemożliwiający osiąganie wyznaczonych celów w tej dziedzinie. Wielu z nich już od dawna rozumie, że zbudowanie kultury dbania o jakość ma kluczowe znaczenie dla osiągania celów związanych z zapewnieniem jakości i oczekiwanych wyników. Jednym z kluczowych elementów inicjatyw dotyczących kultury dbania o jakość jest wczesne i skuteczne włączenie się we wprowadzanie nowych produktów (NPI). Jednak na większości rynków procesy zapewniania jakości, analizy oraz wiedza nie są włączane w działania NPI wystarczająco szybko i efektywnie.

To ukierunkowane badanie, sponsorowane przez firmę Siemens i opracowane przez LNS Research, opisuje znaczenie zapewniania jakości dla pomyślnej realizacji procesów NPI oraz innowacyjności. Liderzy pod względem jakości są zgodni co do tego, że jakość jest jednym z nieodłącznych elementów sukcesu procesów NPI, i przypisują jej podobną wagę, co wydajności produktu, kosztów oraz harmonogramu projektu. Liderzy pod względem jakości i ich organizacje mogą odegrać znaczącą rolę w zwiększaniu liczby udanych wprowadzeń nowych produktów. Pobierz materiały, aby uzyskać więcej informacji.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp

Przepraszamy.

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Dodaj prawidłowy numer telefonu
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków

Konieczność wykrywania problemów z jakością na wczesnym etapie projektu nigdy nie była większa i cały czas rośnie. Na rynkach panuje zwiększona świadomość w zakresie kłopotów wynikających z niewykrytych w porę problemów z jakością, co otwiera nowe możliwości działania przed przedsiębiorstwami, które stosują proaktywne podejście do jakości produktów, oparte na szybkim reagowaniu.
Producenci, którzy potrzebują dużo czasu na reakcję i są nieprzygotowani na szybko następujące zmiany i innowacje, muszą mierzyć się ze znaczącym ryzykiem obniżenia jakości produktów oraz wynikającą z niego negatywną reakcją rynku.

Trzydzieści siedem procent liderów w dziedzinie jakości twierdzi, że „brak kultury dbania o jakość” stanowi główny problem uniemożliwiający osiąganie wyznaczonych celów w tej dziedzinie. Wielu z nich już od dawna rozumie, że zbudowanie kultury dbania o jakość ma kluczowe znaczenie dla osiągania celów związanych z zapewnieniem jakości i oczekiwanych wyników. Jednym z kluczowych elementów inicjatyw dotyczących kultury dbania o jakość jest wczesne i skuteczne włączenie się we wprowadzanie nowych produktów (NPI). Jednak na większości rynków procesy zapewniania jakości, analizy oraz wiedza nie są włączane w działania NPI wystarczająco szybko i efektywnie.

To ukierunkowane badanie, sponsorowane przez firmę Siemens i opracowane przez LNS Research, opisuje znaczenie zapewniania jakości dla pomyślnej realizacji procesów NPI oraz innowacyjności. Liderzy pod względem jakości są zgodni co do tego, że jakość jest jednym z nieodłącznych elementów sukcesu procesów NPI, i przypisują jej podobną wagę, co wydajności produktu, kosztów oraz harmonogramu projektu. Liderzy pod względem jakości i ich organizacje mogą odegrać znaczącą rolę w zwiększaniu liczby udanych wprowadzeń nowych produktów. Pobierz materiały, aby uzyskać więcej informacji.