Przejdź do treści
Video

Zwiększ swoją marżę zysku, korzystając z rozwiązania do szacowania kosztów produktów i narzędzi

Aby utrzymać rentowność, konieczne jest szybkie i elastyczne szacowanie kosztów produktów.

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, musi kontrolować koszty produktów i procesów wytwarzania poprzez analizę elementów przyczyniających się do wzrostu wydatków i ich optymalizację. Zrozumienie poszczególnych parametrów stanowi największe wyzwanie, ponieważ wymaga szczegółowej wiedzy dotyczącej procesów wytwarzania i źródeł kosztów. Głównym celem przedsiębiorstw powinno być uzyskanie kontroli nad kosztami na wczesnym etapie i w całym cyklu życia produktu.

Czy jesteś gotowy na to, by nauczyć się szacować koszty w szybki, dokładny i elastyczny sposób?

To 4-minutowe wideo pokazuje, jak różne działy (np. inżynierii kosztów, zaopatrzenia, finansów i sprzedaży) mogą skorzystać z rozwiązania firmy Siemens do szacowania wydatków poprzez:

  • określenie i ocenę kosztów na wczesnym etapie cyklu życia produktu,
  • przewidzenie kosztów w całym cyklu życia i analizę opłacalności nowego produktu,
  • szybkie tworzenie dokładnych kosztorysów,
  • optymalizację wydatków przy pomocy symulacji i analizy kosztów produkcji oraz dostaw.


4-minutowa prezentacja dotycząca korzyści płynących z rozwiązania do szacowania kosztów.

Rozwiązanie do szacowania kosztów firmy Siemens pozwala dokładnie określić i spełnić założenia budżetowe, z powodzeniem ocenić i zoptymalizować ceny zakupu oraz prowadzić realistyczne negocjacje.


Na rozwiązanie do szacowania kosztów składają się wydajne funkcje, które pozwalają utrzymać kontrolę nad poziomem rentowności.


Rozwiązanie do szacowania kosztów firmy Siemens pozwala dokładnie określić i spełnić założenia budżetowe, z powodzeniem ocenić i zoptymalizować ceny zakupu oraz prowadzić realistyczne negocjacje.