Video

Zwiększ swoją marżę zysku, korzystając z rozwiązania do szacowania kosztów produktów i narzędzi

Aby utrzymać rentowność, konieczne jest szybkie i elastyczne szacowanie kosztów produktów.

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, musi kontrolować koszty produktów i procesów wytwarzania poprzez analizę elementów przyczyniających się do wzrostu wydatków i ich optymalizację. Zrozumienie poszczególnych parametrów stanowi największe wyzwanie, ponieważ wymaga szczegółowej wiedzy dotyczącej procesów wytwarzania i źródeł kosztów. Głównym celem przedsiębiorstw powinno być uzyskanie kontroli nad kosztami na wczesnym etapie i w całym cyklu życia produktu.

Czy jesteś gotowy na to, by nauczyć się szacować koszty w szybki, dokładny i elastyczny sposób?

To 4-minutowe wideo pokazuje, jak różne działy (np. inżynierii kosztów, zaopatrzenia, finansów i sprzedaży) mogą skorzystać z rozwiązania firmy Siemens do szacowania wydatków poprzez:

  • określenie i ocenę kosztów na wczesnym etapie cyklu życia produktu,
  • przewidzenie kosztów w całym cyklu życia i analizę opłacalności nowego produktu,
  • szybkie tworzenie dokładnych kosztorysów,
  • optymalizację wydatków przy pomocy symulacji i analizy kosztów produkcji oraz dostaw.

Rozwiązanie do szacowania kosztów firmy Siemens pozwala dokładnie określić i spełnić założenia budżetowe, z powodzeniem ocenić i zoptymalizować ceny zakupu oraz prowadzić realistyczne negocjacje.

4-minutowa prezentacja dotycząca korzyści płynących z rozwiązania do szacowania kosztów.

Rozwiązanie do szacowania kosztów firmy Siemens pozwala dokładnie określić i spełnić założenia budżetowe, z powodzeniem ocenić i zoptymalizować ceny zakupu oraz prowadzić realistyczne negocjacje.

Być może zainteresuje Cię również:


Na rozwiązanie do szacowania kosztów składają się wydajne funkcje, które pozwalają utrzymać kontrolę nad poziomem rentowności.

Aby utrzymać rentowność, konieczne jest szybkie i elastyczne szacowanie kosztów produktów.

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, musi kontrolować koszty produktów i procesów wytwarzania poprzez analizę elementów przyczyniających się do wzrostu wydatków i ich optymalizację. Zrozumienie poszczególnych parametrów stanowi największe wyzwanie, ponieważ wymaga szczegółowej wiedzy dotyczącej procesów wytwarzania i źródeł kosztów. Głównym celem przedsiębiorstw powinno być uzyskanie kontroli nad kosztami na wczesnym etapie i w całym cyklu życia produktu.

Czy jesteś gotowy na to, by nauczyć się szacować koszty w szybki, dokładny i elastyczny sposób?

To 4-minutowe wideo pokazuje, jak różne działy (np. inżynierii kosztów, zaopatrzenia, finansów i sprzedaży) mogą skorzystać z rozwiązania firmy Siemens do szacowania wydatków poprzez:

  • określenie i ocenę kosztów na wczesnym etapie cyklu życia produktu,
  • przewidzenie kosztów w całym cyklu życia i analizę opłacalności nowego produktu,
  • szybkie tworzenie dokładnych kosztorysów,
  • optymalizację wydatków przy pomocy symulacji i analizy kosztów produkcji oraz dostaw.

Rozwiązanie do szacowania kosztów firmy Siemens pozwala dokładnie określić i spełnić założenia budżetowe, z powodzeniem ocenić i zoptymalizować ceny zakupu oraz prowadzić realistyczne negocjacje.